Uutiset

Miinan Monttu saanee soida jatkossakin

Miinan Montun kesäteatteri- ja konserttitoimintaa pyritään jatkamaan nykyisessä paikassa Hausjärven Turkhaudalla.
Kunta kutsui lokakuun lopulla koolle ”yhteistyöpalaverin”, jossa ely-keskuksen, tapahtumajärjestäjien ja kunnan edustajat kävivät läpi, millaisin vaihtoehdoin toimintaa voitaisiin jatkaa nykyisessä paikassa.

– Lähtökohta on se, että kaikki osapuolet haluavat kulttuuritoiminnan jatkuvan, painottaa Hausjärven hallintojohtaja Aleksi Heikkilä.

Miinan Montun esityskäytöstä tuli ongelma kesällä, kun ely-keskus epäsi rakennusluvan teatterin uudelta äänikopilta ja kyläyhdistyksen puffettikioskilta. Samalla se sanoi irti sopimuksen teatteritoiminnasta, sillä sen mukaan teatteri sijaitsee osittain tiealueella.

Päätöksiä ei ole vielä tehty, mutta Heikkilän mukaan ratkaisu toiminnan turvaamiseksi on löytymässä.

Siirreltävä lippukoppi?
Yksi pohdiskeltu vaihtoehto on lipunmyynnin ja väliaikatarjoilun sijoittaminen liikuteltavaan koppiin.

– Näin ei tarvittaisi pysyviä perustuksia. Silti rakennelma olisi asiallinen ja tukeva. Se olisi parempi vaihtoehto kuin teltta, Heikkilä linjaa.

Kokouksessa mietittiin edelleen sitäkin, että Hausjärven kunta kaavoittaisi teiden 290 ja 2896 risteyksessä olevan alueen erityisesti kesäteatteri- ja konserttitoimintaan. Tällä hetkellä alueella ei ole yleis- eikä asemakaavaa, joten teatterin toimintaan on tarvittu lupa tiealueita hallinnoivalta ely-keskukselta.

– Kaavoitus on periaatteessa mahdollista, mutta ongelma on prosessin hitaus. Kaavalla ratkaistaan kuitenkin ainoastaan käyttötarkoitus – esimerkiksi omistajuus ei sillä ratkea.
On epäselvää, kuka lopulta omistaa teatterin käyttämän maapläntin. Tiealue kuuluu valtiolle, mutta mahdollinen kaava koskisi yksityisten omistajien maata.

– Osa teatterin käyttämästä alueesta on luokiteltu eräänlaiseksi kyläläisten yhteiseksi maaksi, mutta täsmällisesti se on manttaaliomistuksessa. Pitäisi selvittää, kenelle se kuuluu, Heikkilä sanoo.

Seuraavan kerran asiaa puidaan reilun kuukauden kuluttua eli 1.12. Siihen mennessä osa kysymysmerkeistä lienee selvitetty. (HäSa)