fbpx
Uutiset

Mikä rikos?

Seurasin joulun alla toistuvaa koiran katoamisilmoitusta Hämeen Sanomissa. Huomiota kiinnitti erityisesti tilanteen jatkuminen. Toki koira voi lähteä metsästämään kun tilanne on otollinen.

Seisovan lintukoiran retket eivät ole tavallisia ja päättyvät yleensä paluuseen saman valoisan aikana. Koira oli myös sukupuoleltaan narttu, joka osaltaan vähentää “retkeilyn” tarvetta.

Toistuva ilmoitus kertoi tapahtuneen jotakin joka esti koiran etsiytymisen kotiinsa. Ensimmäinen ajatus on tietenkin liikennevahinko. Käyttökoirat ovat tunnistusmerkittyjä ja liikennevahingoista ilmoitetaan jo autonkin vahingoittumisen takia.

Koiran varastaminen on eräs mahdollisuus jota pohdiskelin. Tunnistusmerkintä on huomattavasti vähentänyt tätä uhkaa, hyvää koiraa on vaikea käyttää niin ettei sitä metsästäjäpiireissä huomattaisi. Maastavientikin on tunnistamisen takia vaikeutunut.

Asia selvisi eli koiran kohtalona oli tulla ammutuksi jonkun henkilön toimesta. Poliisi löytänee ampujan.

Koira on menetetty ja lehtiartikkelista (5.2.) jäi käteen päätelmä, että koira on vähäarvoinen, lainsuojaton otus, jonka tappaminen ei täytä oikein mitään rikosta.

Eläinsuojelulaki koskee kaikkia eläimiä olivat ne sitten vapaana luonnossa tai kotieläiminä. Lähtökohtaisesti kivun ja tuskan tuottaminen eläimelle on kielletty. Eläinsuojeluasetus vielä tarkentaa asiaa tarpeettoman -termillä, koska voi olla tilanteita joissa kivun tai tuskan tuottamista ei voida kokonaan välttää. Samoin asetus määrittelee sallitut keinot koiran lopettamiseen, joka on ensisijaisesti eläinlääkärin tehtävä.

Koira voidaan lopettaa myös ampumalla.

Asetuksen mukaan ainoa sallittu paikka on ampuminen aivoihin. Saman asetuksen 14 § 7 kohta kieltää kotieläimen lopettamisen metsästyksellisin keinoin ampumalla.

Rangaistus mainittujen lainkohtien rikkomista on kirjoitettu voimassa olevan rikoslain 17 luvun 14 pykälään eläinsuojelurikos- nimikkeellä. Rangaistusasteikko on sakosta aina 2 vuoteen vankeutta. Lainsäätäjän näkemys tekoon on selkeä.

Toinen asia on koiran arvon määrittäminen. Seisovan lintukoiran tämänhetkinen pentuhinta vaihtelee 550 – 800 euron välillä riippuen koiran “sukutaulusta” ja tehdystä sopimuksesta. Varsinaiseen tehtäväänsä eli metsästykseen päästäessä koira on noin kahden vuoden ikäinen, takana kasvamisen aika ja menoja on karttunut. Tulevaa tehtävää varten on koiralle tarvittu koulutusta ja erilaisia harjoitustapahtumia Tämä vaatii aikaa ja tuottaa kuluja. Koetulokset ja näyttelyarvostelut, joilla on rahallista merkitystä omistajalle ja kasvattajalle, ovat maksuineen ja kuluineen sijoitus tulevaisuuteen.

Koiran kyvyt yleensä paranevat iän karttuessa kun taito lisääntyy. Korvausta määritettäessä on saamatta jääneelle hyötykäytölle laskettava rahallinen arvonsa noin 11 vuoden ikään saakka. Puhutaan kaikkinensa useista tuhansista euroista yksilöstä riippuen.

Lehdestä lukemieni tietojen perusteella koiran tappaminen on tahallinen vahingonteko ja eläinsuojelurikos, joista omistaja on oikeutettu vaatimaan rangaistusta ja korvausta.

Eero Itkonen

Hämeenlinna

Menot