fbpx
Uutiset

"Mikä tahansa on parempi kuin siirto"

Huoli lasten turvallisuudesta nousi pääosaan Lepaan koululla järjestetyssä keskustelutilaisuudessa, jossa pohdittiin koulun ja Lepaan päivähoidon mahdollista siirtoa Hämeen ammattikorkeakoulun tiloihin.

Kyläläisten kanta kävi tilaisuudessa varsin selväksi: koululaisten vanhemmat haluavat, että Lepaan koulu toimii jatkossakin nykyisissä tiloissaan.

-Minä kannatan mitä tahansa tähän pihapiiriin tuotavaa vaihtoehtoa pikemminkin kuin siirtoa, sanoi koulun vanhempainyhdistyksen jäsen Johanna Koivula.

Hän ja moni muu edellyttivät, että esimerkiksi Hamk:n koululle ja päivähoidolle tarjoaman tilan kunto selvitetään perusteellisesti, samoin liikenne- ja pihajärjestelyt. Vanhempia huolestutti myös ammattikorkeakoulun ja ammatti-instituutin opiskelijoiden päihteidenkäyttö.

Tilaisuudessa oli paikalla runsaasti lasten vanhempia, kouluväkeä ja myös kunnan päättäjiä. Kunnanjohtaja Martti Pura ja tekninen johtaja Janne Teeriaho saivat vastata lukuisiin kysymyksiin, mutta keskustelu oli asiallista eikä illan aikana juututtu kinaamaan asioista.

Päivähoidosta päätettävä pian

Pura ja Teeriaho kertoivat siirtoselvityksen taustoja ja juuri valmistuneita kustannusvertailuja. Samalla Pura otti kontolleen sen, että keskustelutilaisuus ylipäätään jouduttiin järjestämään.

-Minä päätin, että teetetään selvitys siitä, mitä maksaisi siirtää koulu ja Lepaan varhaiskasvatus Hamk:n tiloihin. Kunnanjohtajana tehtäväni on tehdä tällaisia avauksia. Lasten päivähoito ei voi jatkua nykyisen Neulasen ryhmiksen tiloissa, sille asialle on joka tapauksessa tehtävä jotakin, Pura sanoi.

Hänen mukaansa päätökset päivähoidon järjestelyistä on tehtävä kevään aikana, ja se sanelee muunkin aikataulun. Pura toivoi useassa puheenvuorossaan kyläläisiltä luottamusta siihen, että päättäjät eli kunnanhallitus ja valtuusto osaavat punnita asian.

-Tässä keskustelussa on tullut esille monia tärkeitä puolia, kuten juuri turvallisuuskysymykset, ja ne kerrotaan myös eteenpäin, hän lupasi.

Tilaisuuden alkajaisiksi Lepaan koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Tuula Jamisto sekä Lepaalla asuva valtuutettu Mari Monto (vihr.) ojensivat kunnanjohtajalle koulun siirtoa vastustavan adressin, johon oli kertynyt 714 nimeä.

Mari Monto myös kannusti kyläläisiä pitämään edelleen ääntä asiasta ja ottamaan yhteyttä valtuutettuihin.

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Timo Koskinen (kesk.) kertoi pitävänsä järkevänä sitä, että koulua ja päivähoitoa käsitellään yhtenä pakettina. Sen sijaan siirtoa Hamk:n tiloihin hän ei pitänyt hyvänä ratkaisuna.

-Onko oikein, että koululaiset pannaan maksamaan ammatti-instituutin matkailupuolen tappiollista toimintaa, hän kyseli.

Lepaan koulun rehtori Samu Rinne kertoi koulun henkilökunnan terveisinä, ettei koulun toimintaedellytyksiä saa heikentää, valitaan mikä vaihtoehto tahansa. (HäSa)

Menot