fbpx
Uutiset

Miljoonan lajin sukupuuttovaaran lisäksi ihmiset taistelevat jo keskenään luonnonvaroista – taustalla väestönkasvu ja ylikulutus

Ihminen on toiminnallaan tuhomassa jopa yli miljoona eläin – ja kasvilajia. Näin kertoo maanantaina julkistettu YK:n alaisen hallitustenvälisen luonnon monimuotoisuus- ja ekosysteemipalvelupaneelin (IPBES) raportti.

Sukupuuttovauhti uhkaa olla pahin ihmiskunnan historian aikana. Sukupuutto uhkaa monia lajeja jo muutaman vuosikymmenen aikana.

Luonnon monimuotoisuuteen eli biodiversiteettiin keskittyvää raporttia on koonnut 145 asiantuntijaa, joita on vielä avustanut 310 asiantuntijaa. Asiantuntijat ovat kotoisin 50 maasta. Synkkien tietojen pohjana on 15 000 eri lähdettä, joihin kuuluu niin tieteellisiä artikkeleita kuin valtioiden keräämiä tietoja.

Ongelmien syynä on muun muassa ihmisten voimakas väestönkasvu viimeisen 50 vuoden aikana. Vuonna 1970 ihmisiä oli 3,7 miljardia, mutta nykyisin määrä on jo 7,6 miljardia.

Suurempi väestömäärä on johtanut luonnonvarojen ylikulutukseen sekä saastumiseen. Metsiä raivataan jatkuvasti maatalouden käyttöön.

Raportissa korostetaan tosin myös sitä, että rikkaissa maissa kulutus on paljon suurempaa kuin köyhissä.

IPBES:n raportissa nostetaan esille myös se, että ihmisten välillä on parhaillaan käynnissä yli 2 500 erilaista konfliktia, jotka liittyvät fossiilisten polttoaineiden, veden, ruoan tai maan hallintaan.

Luonnonvarojen rajallisuudesta ja taistelusta niistä kertoo myös se, että IPBES:n tietojen mukaan yli tuhat ympäristöaktivistia ja ympäristöaiheista raportoinutta toimittajaa on tapettu vuosina 2002–2013.

Ratkaisuja on olemassa, mutta IPBES:n mukaan toimintaa tarvitaan heti. Ilmastonmuutoksen hillitsemisen ohella olisi vähennettävä saastuttamista, luotava kestävämpää maataloutta, vähennettävä ruokajätettä, energian ja veden kulutusta sekä luotava suojelualueita niin maalla kuin merellä.

Ratkaisuihin luetaan myös koulutus ja tietoisuuden parantaminen ympäristöongelmista ja niiden ehkäisystä.

“Turvaverkko” murtumispisteessä

Raportin mukaan maalla elävien lajien runsaus on laskenut 20 prosentilla vuodesta 1900 ja vesieliöiden osalta laskua on tapahtunut jopa 40 prosenttia. Noin kolmannes korallilajeista sekä merinisäkkäistä ovat uhanalaisia.

– Ihmiskunta ei ole kuunnellut aiempia varoituksia luonnon tilasta, moitti IPBES:n puheenjohtaja Robert Watson.

Hyönteisten osalta arvioidaan, että noin 10 prosenttia lajeista on uhanalaisia ja esimerkiksi pölyttäjähyönteisten määrän laskusta on kannettu jo pitkään huolta.

Kalakantojen osalta todetaan, että noin kolmannesta kalalajeista kalastetaan liikaa ja 60 prosenttia lajeista kalastettiin juuri ja juuri kestävästi.

Luonnon monimuotoisuus on ekosysteemien toiminnan kannalta tärkeätä, koska eri eläin- ja kasvilajeilla on vaikutusta toisiinsa. Ihmisten ruoantuotannon kannalta esimerkiksi pölyttäjähyönteisten mahdollisella kadolla voisi olla vakavia seurauksia.

– Biodiversiteetti on tärkein ihmiskunnan elämää ylläpitävä “turvaverkko”. Tämä turvaverkkomme on kuitenkin venytetty murtumispisteeseen asti, kertoo raporttia tekemässä ollut professori Sandra Diaz IPBES:n tiedotteessa.

– Olennainen elämän verkko maapallolla pienenee. Tämä menetys on ihmisen toiminnan syytä ja se uhkaa suoraan hyvinvointiamme joka puolella maailmaa, toteaa puolestaan professori Josef Settele.

Raportti huomauttaa, että kasvihuonekaasujen päästöt ovat kaksinkertaistuneet vuodesta 1980, mikä on nostanut maapallon lämpötilaa ainakin 0,7 Celsius-asteella. Noin 75 prosenttia maapinta-alasta ja 66 prosenttia meristä on muuttunut ihmisen toiminnan takia.

Muovisaastetta syntyy kymmenen kertaa enemmän kuin vuonna 1980 ja yli 300 miljoonaa tonnia raskasmetalleja ja muita myrkkyjä päästetään vuosittain maailman vesistöihin.

Menot