Uutiset

Millaisen maan haluamme jättää jälkipolville?

Energiayhtiöt Fortum ja Teollisuuden Voima ilmoittivat aloittavansa suunnitelmissaan olevan kuudennen ydinvoimalan ympäristövaikutusten arvioinnin juuri ennen hallitusneuvottelujen aloittamista ilmeisenä tarkoituksenaan hallitusneuvotteluihin ja hallitusohjelman sisältöön vaikuttaminen.

Kokoomuksen puheenjohtajalta Jyrki Kataiselta jo kuultiinkin, että ydinvoima, jota hän mainosti puhtaana ja kotimaisena energiantuotantomuotona, on sisällytettävä hallitusohjelmaan muodossa tai toisessa. Miten ydinvoima on puhdasta?

Ministeri Mauri Pekkarisen (kesk.) mukaan on jopa Suomen moraalinen velvollisuus louhia uraania Suomesta, jos kerran halutaan rakentaa lisää ydinvoimaa. Uraanin louhinta tuottaisi radioaktiivisia jätekivivuoria, maan ja vesistöjen saastumista, maa- ja metsätalouden ja matkailu- ynnä muiden elinkeinojen häviämistä laajoilta alueilta sekä kulttuuri- ja kansallismaisemien pilaantumista.

Tästä seuraa, että uuden ydinvoimalan ympäristövaikutusten arviointi olisi tehtävä kaikkialla, missä uraania louhitaan, ei vain Loviisassa ja Olkiluodossa ja niiden lähikunnissa.

Miten ydinvoima on kotimaista? Uraani olisi rikastettava jossakin ulkomaassa ydinpolttoaineeksi. Ydinvoimala on ulkomaista teknologiaa ja rakennettaisiin kuten viideskin ydinvoimala suureksi osaksi ulkomaisin voimin.

Ydinvoiman koko elinkaari, louhiminen, rikastus, kuljetukset, voimalan rakentaminen ja purku, sekä jätteiden loppusijoitus aiheuttavat myös varsin paljon hiilidioksidipäästöjä, ja jäähdytysveden aiheuttama lämpösaaste Suomenlahteen ja Pohjanlahteen lisää myös ilmaston lämpenemistä. Ei voida puhua puhtaasta ja kotimaisesta energiasta.

Kalliina ja vaarallisena energiantuotantomuotona, satojatuhansia vuosia säteilevine jätteineen, ydinvoima ei voi olla ratkaisu ilmastonmuutokseen maailmanlaajuisesti. Uusia ympäristöteknologioita tarvitaan.

Muutamat poliitikot ovat sanoneet, että ydinvoima on joka tapauksessa vain välivaiheen ratkaisu. ”Välivaihe” olisi varsin pitkä: 10 vuotta uuden ydinvoimalan valmistamiseen ja 60 vuotta käyttöikää.

Milloin alkaisi Suomessa kestävien energiaratkaisujen vaihe, jos voimavarat käytetään kuudennen ydinvoimalan rakentamiseen?

Maaliskuussa julkaistun eurobarometrin mielipidetutkimuksen mukaan 61 prosenttia EU-kansalaisista arvioi, että ydinvoimaa tulisi vähentää sen vaarallisuuden vuoksi. Myös Suomen kansalaisten enemmistö, 47/42 prosenttia vastusti ydinvoiman lisäämistä.

Suomessa on hyvät mahdollisuudet tyydyttää energian tarve uusiutuvilla energialähteillä ja energiatehokkuudella ja -säästöllä. Merkitsisi taantumista ja Suomen jäämistä jälkeen ympäristöteknologiateollisuuden kasvaessa eri tahoilla, jos maassamme annetaan myöten ydinvoimayhtiöiden ja lobbareiden painostukselle.

On Suomen etu ryhtyä mahdollisimman nopeasti toteuttamaan tehokasta uusiutuvien energiamuotojen ja energiansäästön ohjelmaa.

Anna-Liisa Mattsoff

Edelleen Ei ydinvoimaa -kansalaisliike

Ei uraaniteollisuutta Suomeen verkosto

Helsinki

Päivän lehti

27.5.2020