fbpx
Uutiset

Millaisia turvataitoja nuori tarvitsee?

Mitä turvataidot ovat, psykoterapian erikoispsykologi ja perheterapeutti Kaija Lajunen?

– Selviytymisen keinoja ja elämisen taitoja, joilla lapsi ja nuori voi välttyä joutumasta koskemattomuutta loukkaaviin tai minuutta uhkaaviin tilanteisiin tai voi suojata itseään joutuessaan niihin. Ne liittyvät esimerkiksi kiusaamiseen, ahdisteluun tai väkivaltaan.

– Turvataitokasvatuksen myötä lapset oppivat jämäkkyyttä, yksityisyyden ja rajojen sekä tunteiden tunnistamista. Se myös vahvistaa lasten itseluottamusta ja tietoisuutta siitä, että hän on arvokas yhtä lailla kuin kaikki toisetkin.

Kenen tehtävä niitä on opettaa?

– Lapset oppivat turvataitoja vuorovaikutussuhteissa, siinä miten heille puhutaan ja miten heitä kohdellaan. Tärkeässä roolissa ovat vanhemmat. Myös varhaiskasvattajien ja koulun tehtävä on antaa tunne- ja turvataitokasvatusta, joka onkin mainittu uusissa perusopetuksen opetussuunnitelmissa. Vertaisryhmissä lapset ja nuoret oppivat toisten kunnioittavaa kohtelua ja nollatoleranssia kiusaamiselle. Samalla he voivat pohtia hämmentäviä tilanteita, joihin ovat joutuneet netissä, koulun pihalla tai kotona.

– Jokaisella lapsella pitäisi olla yksi turva-aikuinen, jolle voi kertoa mistä tahansa. Se voi olla koulun terveydenhoitaja, vanhempi tai vaikka kummi.

Millaisia turvataitoja olisi hyvä opettaa?

– Alakouluikäisen kanssa jutellaan siitä, miten pitää toimia, kun liikkuu itsenäisesti. Opetetaan esimerkiksi, että vieraan kyytiin ei saa lähteä eikä tarvitse vastata, jos vieras kyselee nimiä ja osoitteita.

– Yläkouluikäisille kannattaa korostaa, että on lupa kuunnella omia tunteita ja hälytysmerkkejä. Ei tarvitse suostua painostamiseen tai muuhun sellaiseen, josta tulee kurja olo.

– On lupa sanoa ei, uhkaavista tilanteista pitää lähteä pois ja hämmentävistä tilanteista pitää kertoa aina aikuiselle.

Menot