Uutiset

Ministeri Kiuru torjuu lääkäreiden pakkotyön – kunnille luvassa rahaa hoitojonojen purkuun lisää lääkäreitä palkkaamalla

Hallitus yrittää tarttua terveyskeskusten lääkäripulaan pehmein keinoin. Rahaa uusien lääkäreiden palkkaamiseen on luvassa jo ensi vuodeksi.
Avohoidon ylilääkäri Pentti Kalliola uskoo, että esimerkiksi etätöiden lisääminen voisi houkutella nuoria lääkäreitä terveyskeskuksiin.
Avohoidon ylilääkäri Pentti Kalliola uskoo, että esimerkiksi etätöiden lisääminen voisi houkutella nuoria lääkäreitä terveyskeskuksiin. Kuva:Jouko Hanninen

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) ei halua pakottaa valmistuneita lääkäreitä töihin terveyskeskuksiin. Ministeri tarjoaa terveyskeskusten lääkäripulan ja imago-ongelmien lääkkeeksi pehmeämpiä vaihtoehtoja.

– Meidän pitää saada työ terveyskeskuksissa kiinnostamaan niin paljon, että ne houkuttelevat lääkäreitä. Pakottaminen ei ole lääke, vaan lääkärit pitää saada jäämään töihin pidemmäksi aikaa.

Terveyskeskusten houkuttelevuuden parantamiskeinoiksi Kiuru listaa ainakin vastaanottoaikojen pidentämisen, erikoissairaanhoidon palveluiden lisäämisen perustasolle ja nuorten lääkäreiden mentoroinnin,

Hoitojonoja puretaan valtion rahalla

Terveyskeskusten houkuttelevuuden parantaminen liittyy olennaisesti hallituksen suunnitelmiin tuhannen uuden yleislääkärin palkkaamisesta. Uusien lääkäreiden houkuttelu terveyskeskuksiin ei ole yksinkertaista.

Lääkäreiden lisäämisellä pyritään toteuttamaan tavoite seitsemän päivän hoitotakuusta. Tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että kiireettömässä tapauksessa hoitoon pääsisi viikon kuluessa hoidontarpeen arvioinnista.

Ministeri Kiuru sanoo, että tuhannella uudella yleislääkärillä pyritään vähentämään terveyskeskusten hoitojonoja niin, että sote-uudistuksen tullessa voimaan jonoja ei olisi. Uusia lääkäreitä voidaan saada osaan kunnista tai kuntayhtymistä jo ensi vuonna, kun hoitotakuu astuu voimaan ja terveyskeskusten kehittämishanke pyörähtää käyntiin.

– Puramme terveyskeskusten hoitojonoja valtion rahoilla, teemme sote-keskusten kehittämisohjelman ja keräämme parhaat käytännöt alueilta ennen kuin sote-uudistus astuu voimaan.

Tuhat uutta lääkäriä maksaa kaikkiaan noin sata miljoonaa euroa. Hallitus on varannut terveyskeskusten kehittämiseen ja uusien lääkäreiden palkkaamiseen 160 miljoonaa euroa vuosille 2019–2022. Ensi vuoden osuus on 60 miljoonaa euroa.

Lääkärit lääkärin töihin

Lääkäriliiton varatoiminnanjohtaja Hannu Halila sanoo terveyskeskusten rekrytointivaikeuksien syiksi työolot.

– Terveyskeskukset ovat aliresursoituja, ja se on yksi syy, miksi niihin ei uskalleta mennä töihin. Jos työolot olisivat kunnossa, niin paikatkin saataisiin täytettyä.

Halila uskoo, että laittamalla lääkäri lääkärin töihin saadaan terveydenhuoltoon lisää tehokkuutta.

– Töistä kohtuuttoman paljon menee aikaa asioiden kirjaamiseen ja toimimattomien tietojärjestelmien kanssa tappeluun.

Halilan mielestä Suomessa on tarpeeksi lääkäreitä. Tuhatta uutta virkaakaan ei välttämättä tarvita.

– Lääkärit ovat töissä osittain väärissä paikoissa. Yksityisellä puolella on liikaa ja julkisella liian vähän lääkäreitä.

Työmarkkinoilla olevien lääkäreiden määrä kasvaa vuodessa noin 400:lla. Ministeri Kiuru sanoo, että lääkäreiden määrän lisääminen edellyttää riittävää koulutusmäärää.

– Koulutusmäärä on ollut nousussa, ja sillä linjalla on jatkettava.

”Poliitikoille juhlapuhetakuu”

Yli kolmekymmentä vuotta pääosin terveyskeskuslääkärinä toiminut Pentti Kalliola sanoo terveyskeskusten tulevaisuuden olevan valoisa.

Kalliola uskoo, että valmistuneita lääkäreitä voidaan saada terveyskeskuksiin, kunhan työolot saadaan kuntoon.

– Hyvä perehdytys, seniorituki, työn vaihtelevuus ja joustavuus sekä nuorten elämäntavan kunnioittaminen, hän listaa keinoja.

Nuorten lääkärien vähäinen into terveyskeskuksia kohtaan ei johdu Kalliolan mielestä palkasta, sillä monelle se ei ole työssä tärkeintä.

Yleislääkäreiden määrää tulee Kalliolan mukaan kasvattaa ja lisätöitä karsia.

– Eri todistukset ja lausunnot kasvattavat työtaakkaa.

Lapualla avohoidon ylilääkärinä toimivaa Kalliolaa tympivät politiikkojen toteutumattomat juhlapuheet perusterveydenhuollon vahvistamisesta.

– Meillä on hoitotakuu, mutta politiikoilla pitäisi olla juhlapuhetakuu.

Tietojärjestelmien ongelmat haittaavat lääkärin työtä, sillä päivästä voi mennä yli tunti reseptien kirjaamiseen ja tekniikkaongelmiin.

– Välillä pitää miettiä, kumpaa pitäisi hoitaa, potilasta vai tietokonetta.

Maaseudun yhden lääkärin terveyskeskusten rekrytointiongelmiin saattaa olla vaikea puuttua. Lääkärit haluavat Kalliolan mukaan ryhmähenkeä.

– Eivät lääkärit jaksa olla karpaaseja tai kulkea pitkiä työmatkoja.

Kalliola kertoo, että hänen työpaikallaan päästään lähelle viikon hoitotakuuta jo tällä hetkellä. Se kuitenkin edellyttää sitä, että virat on saatu täytettyä.

– Kunnat eivät halua palkata sijaisia, ja tuntuu, että reuna-alueille ei haluta. Nuoret lääkärit pakkautuvat etelään.

Tuhat uutta lääkäriä

”Alueellisesti esiintyvän työvoimapulan ratkaisuksi tulee keskittyä työnjärjestämiseen. En usko, että tätä ongelmaa voidaan korjata ”lääkäreiden ylitarjonnalla”.”

Sara Launio

Puheenjohtaja, Nuorten Lääkärien Yhdistys

 

”Nykyisiltä työmarkkinoilta lääkäreiden palkkaaminen perusterveydenhuoltoon tullee vääjäämättä johtamaan palkkakilpailuun, johon julkisen sektorin tulisi samalla varautua. Ja tältä osin maan hallituksella tulisin olla myös rahoitusohjelma.”

Rauno Ihalainen

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtaja

 

”Työn järjestämistapoihin, työnkuvaan ja johtamiseen on välttämätöntä kiinnittää huomiota lääkäreiden saatavuuden parantamiseksi terveyskeskuksiin.”

Mia Laiho

Kansanedustaja (kok.) ja lääketieteen tohtori

 

”1 000 lääkärinvirkaa olisi todella merkittävä lisäys, sillä tällä hetkellä terveyskeskuksissa työskentelee alle 4 000 lääkäriä. Sen avulla voitaisiin purkaa jonoja ja samalla tiukentaa hoitotakuuta.”

Päivi Räsänen

Kansanedustaja (kd.) ja lääketieteen lisensiaatti

 

Menot