Uutiset

Mitä 10-tien sillan kamerat ovat?

Hämeenlinna

Vanajaveden ylittävälle valtatie 10:n sillalle lähellä moottoritien risteysaluetta ovat ilmestyneet pienet kamerat kahta puolen tietä.

Mistä mahtaa olla kysymys?

-Kameroilla tarkkaillaan sillan käyttäytymistä eli miten silta liikkuu ja kestää painavien kuormien ylittäessä sitä, kertoo siltainsinööri Olli-Pekka Tynkkynen Uudenmaan Ely-keskuksesta.

Onko syytä epäillä sillan kestävyyttä tai kuntoa?

-Seuranta liittyy siihen, että 1960-luvulla rakennettu Vanajan silta peruskorjataan ensi vuonna. Siitä on ollut epäilyksiä, miten silta käyttäytyy lähinnä erikoiskuljetusten alla. Jos tiedoista löytyy suuria piikkejä, pystymme kamerakuvista tarkistamaan, millainen kuorma sillan on sillä hetkellä ylittänyt.

Vaikuttavatko havainnot jotenkin siihen, millä tavoin siltaa korjataan?

-Kyllä, jos näyttää siltä, että siltaa joudutaan vahvistamaan, se tehdään muiden korjaustöiden yhteydessä.

Kuinka kauan kamerat tarkkailevat sillan liikennettä?

Tässä haetaan dataa myös tutkimusmielessä. Tarkkailu jatkuu kolmen vuoden ajan eli vielä korjaustöiden jälkeenkin.

Aiheuttavatko korjaustyöt kymppitiellä aikanaan liikennejärjestelyjä?

-Kyllä niitä ensi kesänä on luvassa. Itse asiassa siellä remontoidaan kolme peräkkäistä siltaa eli tämän sillan lisäksi Kantolan vanhan teollisuusraiteen uoman ylittävä silta sekä rautatien ylittävä silta, kertoo siltainsinööri Olli-Pekka Tynkkynen. (HäSa)