Kolumnit Uutiset

Mitä nimitys muuttaa?

Ilouutinen omaisille: vanhus siirtyy hoivaosastolta palveluasuntoon.

Pitkään vuoteessa maannut mummo saa oman asunnon, jonne voi vihdoin tuoda omat rakkaat huonekalunsa ja pelargonian ikkunalle.

Mummon elämässä korostuu ihmisarvo ja oma tahto. Hän saa päättää, miten paljon apua hän tarvitsee ja miten häntä hoidetaan.

Hän asuu asumispalvelukodissa eikä enää vanhainkodissa paljon hoivaa tarvitsevien osastolla.

Lapset kiiruhtavat vanhuksensa luo ja kuulemaan samalla hoitohenkilökuntaa, mistä on kysymys.

Siellä mummo makaa tutussa vuoteessa tutussa huoneessa. Vuode ei kuitenkaan enää ole laitospaikka vaan mummon vuokrahuoneen vuode. Omaiset voivat nyt tuoda muutaman huonekalun mummon tahdon mukaan.

Mummo vain itse ei oikein tiedä, että on uudessa kodissa.

Omaiset huomaavat pian muutoksen. Palveluasuminen tuo aivan uudenlaisen laskun. Nyt jokainen palvelu on hinnoiteltu erikseen huoneen vuokrasta lähtien. Jos laitospaikalla maksettiin könttäsumma, palveluasumisessa omassa huoneessa asuva maksaa lääkkeensä, tarvikkeensa, hoidon ja ateriat kuten kuka tahansa omaan kotiin palvelut saava.

Mummon koko eläkettä ei oteta maksuihin vaan hänelle jää muutama euro käyttörahaa. Jos palvelut ylittävät eläkkeen, sosiaaliturva tulee apuun kuten muillakin kansalaisilla.

Asumispalveluun on siirrytty lukuisissa kunnissa ja siirrytään yhä edelleen. Pahimmillaan vanhainkodissa voi toisessa huoneessa maata laitospaikalla vanhus, kun samanlaisessa naapurihuoneessa mummo asuukin palveluasunnossa.

Taksa vain kertoo hoitomuotojen eron.

Kunnille asumispalveluiden käyttö on keino leikata jatkuvasti kasvavia perusturvatoimen menoja. Vanhustenhuoltoa on uudistettava, kun väestö ikääntyy. Valtio edellyttää laitospaikkojen määrän vähentämistä koko maassa.

Kun muutoksesta on päätetty, kunnat ovat verhonneet talouspuolen muutokset kauniilla korulausekkeilla. Puhutaan, että vanhuksille pyritään järjestämään entistä enemmän kuntouttavaa toimintaa ja kodinomaisuutta siinä määrin kuin se on mahdollista.

Nyt myös perusterveydenhuolto on kytketty samaan ketjuun. Terveyskeskusten vuodeosastot pitkäaikaislaitospaikkoineen ollaan siirtämässä kunnille. Kunnille, jotka juuri ovat luoneet uudenlaisen mallin paljon hoivaa vaativien hoitoon.

Näyttää pahasti siltä, että vanhukset maksavat jatkossa itse hoitonsa. Kun vanhusmäärä kasvaa, edessä voi pian olla tilanne, jossa yhteiskunta ei enää osallistu edes vähävaraisten hoitomaksujen turvaamiseen.

Onko edessä priorisointi, jossa köyhät eivät saa tarvitsemaansa hoitoa, kun taas kunnon eläkettä nauttivalle tarjolla on koko hoitokirjo.

Päivän lehti

21.9.2020

Fingerpori

comic