Uutiset

Mitä tehdä perusteettomille viivästysmaksuille?

Lukija on jo toistamiseen saanut teleoperaattorilta muistutuslaskun, jossa eräpäivä on heti ja laskun lisänä on viivästysmaksu. Hän ei kummallakaan kerralla ole saanut aiempia laskuja. Kuuluuko asiakkaan maksaa silti viivästysmaksu, vaikka hän ei ole voinut maksaa aiempia laskuja, lakimies Juha Jokinen Kilpailu- ja kuluttajavirastosta?

– Mikäli kuluttaja ei ole saanut aiempia laskuja, niin hän ei ole vastuussa viivästyskoroista ja -maksuista. Saatavien perinnästä annetun lain mukaan velkoja voi vaatia maksumuistutuk­sesta perintäkuluja, mikäli velasta on vähintään 14 päivää ennen sen erääntymistä lähetetty velalliselle lasku tai muu erääntymisilmoitus ja erääntymisestä on kulunut vähintään 14 päivää.

Pitääkö asiakkaan pystyä todentamaan, että hänelle ei ole saapunut aiempia laskuja?

– Ei. Kuluttajalta ei ymmärrettävästi voida edellyttää näyttöä siitä, ettei hän ole saanut laskua.

Miten kiistan ratkaisu sitten etenee?

– Mikäli yritys ja asiakas ovat eri mieltä laskun perille saapumisesta, niin yrityksen on pystyttävä oman laskutus- tai postitusjärjestelmänsä avulla selvittämään, että lasku on lähtenyt kuluttajan sille ilmoittamaan osoitteeseen.

Voiko yritys silti vaatia maksamatta jätettyjä viivästysmaksuja, vaikka asiakas kiistää koskaan edes saaneensa laskua?

– Kyllä, mikäli elinkeinon­harjoittaja kykenee todentamaan laskun lähettämisen oikeaan osoitteeseen ja perintälain mukaiset aikarajat täyttyvät, niin kuluttaja on vastuussa lain mukaisesta viivästyskorosta ja muistutusmaksusta. Muistutusmaksu voi olla määrältään enintään viisi euroa.

Entä, jos maksut menevät perintään saakka?

– Perintälain mukaan, jos velallinen kiistää maksuvelvollisuutensa ja esittää sille asianmukaisen perusteen, perintää ei saa jatkaa kiistetyltä osin. Yritys voi asiakkaalle antamassaan vastauksessa luopua vielä siinä vaiheessa saatavan tai sen osan perinnästä tai kiistää perusteet asiaan vaikuttamattomina.

– Tässä tarkoitetaan kirjeperintää, jolla pyritään saamaan velallinen vapaaehtoisesti maksamaan velka. (LM–HäSa)

Annamari Nurminen

Asiasanat

Päivän lehti

1.12.2020

Fingerpori

comic