Uutiset

Monikulttuurisuuden neuvottelukunta suunnitteilla Hämeenlinnaan

Kaupunki saattaa perustaa Hämeenlinnaan muutaman vuoden sisällä maahanmuuttajien etuja ajavan monikulttuurisuusasioiden neuvottelukunnan.

Neuvottelukunnan perustaminen on kirjattu tuoreeseen Hämeenlinnan monikulttuurisuusohjelman luonnokseen vuosille 2012-2015.

Tärkein neuvottelukunnan tehtävä olisikin seurata monikulttuurisuusohjelman toteuttamista kaupungissa.

Ohjelmaluonnosta yleisölle – jossa oli vain yksi maahanmuuttaja – viikolla esitelleen tilaajapäällikkö Sirpa Ylikerälän mukaan neuvottelukunnan perustamisella vahvistettaisiin maahanmuuttajien yhdenvertaisuutta kaupungin organisaatiossa.

Luonnoksessa pohditaan myös, tarvittaisiinko kaupunkiin Maahanmuuttajafoorumia, jota kautta välittyisivät maahanmuuttajien toiveet ja tarpeet niin kaupungille, palveluille, järjestöille kuin työllistäjillekin. Foorumi myös osaltaan paneutuisi monikulttuurisuusohjelman tavoitteiden seurantaan ja toteutumiseen.

Teemoja kaikkiaan neljä

Monikulttuurisuusohjelmassa on neljä teemaa: työ ja toimeentulo, kaupungin palvelut, lapset, nuoret ja koulutus sekä yhdenvertainen osallisuus.

Työn ja toimeentulon osalta ohjelman tavoitteena muun muassa on luoda verkosto maahanmuuttajien työllisyyden edistämiseksi. Tähän tarvitaan paitsi kaupunkia ja TE-toimistoa, myös Kehittämiskeskus oy Hämettä, oppilaitoksia, työmarkkina- ja yrittäjäjärjestöjä sekä kolmannen sektorin toimijoita.

-Meillä on hyvät kotouttamiskoulutukset, mutta työllistymisen tulppa on pitkälti työnantajissa, sosiaalisen tuen palvelujen tilaajapäällikkö Sirpa Ylikerälä sanoo.

Tavoitteena on myös lisätä työvalmennusta, oppisopimuskoulutusta, työssä tapahtuvaa kielen oppimista ja maahanmuuttajien jo valmiin osaamisen ja ulkomaisten tutkintojen hyödyntämistä.

Kiinnipitämisen arvoisena voimavarana Ylikerälä pitää niitä noin 600 ulkomaista Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijaa, jotka tätä nykyä tutkinnon saatuaan häipyvät takaisin kotimaahansa.

Ohjelmassa edellytetään kaupungin palkkaavan nykyistä enemmän maahanmuuttajia sekä ehkäisevän harmaata taloutta.

Vaihtoehtoja asumiseen

Ohjelmaan on kirjattu, että kaupungin palvelutuotannon on lain mukaan tehtävä maahanmuuttajille henkilökohtainen alkukartoitus ja jatkettava siitä kotoutussuunnitelmalla.

Tärkeää olisi, että kaikki maahanmuuttajat myös saisivat riittävästi informaatiota omalla kielellään esimerkiksi netissä.

Lisäksi kaupungin henkilölle on annettava monikulttuurisuuskoulutusta.

Lasten osalta ohjelmalla halutaan turvata hyvän kielitaidon saamista jo esiopetuksessa ja 13-16-vuotiaina maahan tulleiden kotoutumista koulun tukemana. Myös koko perhe pitäisi ottaa riittävästi huomioon lasten ja nuorten palveluissa.

Yhdenvertaisuuden lisäämiseen pyritään muun muassa alkuvaiheen riittävällä tulkkauspalvelulla sekä tarjoamalla vaihtoehtoja asumiseen. Liian suurta maahanmuuttajajoukkoa ei ole järkevää keskittää tietyille alueille, ja tarjolla pitää olla muutakin kuin kerrostaloasumista.

Ohjelmaluonnoksessa kaupunki sitoutuu rasismin ja syrjinnän nollatoleranssiin.

-Iso työ tämän ohjelman jälkeen on miettiä, miten nämä asiat saadaan konkretiaksi, Sirpa Ylikerälä toteaa. (HäSa)