fbpx
Uutiset

Monikulttuurisuus ja media

Suomalaisessa, ja yleensäkin eurooppalaisessa mediassa esitetään yhteiskunnan monikulttuurisuus lähes poikkeuksetta positiivisena ilmiönä. Sitä se osaksi onkin, tarvitsevathan ikääntyvät teollisuusmaat ulkopuolista työvoimaa ja maahanmuuttoa voidakseen selviytyä väestön vanhenemisen aiheuttamista haasteista.

Valitettavasti monikulttuurisuuden aiheuttamista ongelmista ei puhuta riittävästi, ja niitä pyritään jopa tietoisesti peittelemään mediassa. Taustalla tässä on varmasti pyrkimys vähentää valtaväestön maahanmuuttajiin kohdistamia ennakkoluuloja, mutta tulos on usein päinvastainen.

Asiallisen tiedon puute estää kansalaisia luomasta faktoihin pohjautuvaa käsitystä maahanmuuton positiivisista ja negatiivisista puolista. Pahimmillaan tämä aiheuttaa muukalaisvihaa.

Maahanmuutossa tulisi soveltaa win-win -periaatetta, eli siitä tulisi hyötyä sekä maahanmuuttajan että vastaanottavan valtion. Tällä hetkellä asia ei näin ole, koska Suomelta puuttuu selkeä strategia maahanmuuton hallitsemisessa.

Maahanmuuttajien vastaanottamisessa tulisi kiinnittää huomiota ensinnäkin muuttajan koulutustaustaan. Koulutetun maahanmuuttajan on helpompi integroitua vastaanottavaan yhteiskuntaan. Jos maahanmuuttajan integrointi epäonnistuu, hänen rikosalttiutensa kasvaa.

Toiseksi maahanmuuttajan tausta (kansallisuus) vaikuttaa hänen sopeutumiseensa suomalaiseen yhteiskuntaan. Kulttuurisesti kovin erilaisista oloista tulevat maahanmuuttajat syyllistyvät rikoksiin huomattavasti useammin kuin lähialueilta kotoisin olevat.

Rikostilastojen valossa näyttää siltä, että muslimitaustaisten maahanmuuttajien sopeutuminen on huomattavasti vaikeampaa kuin esimerkiksi virolaisten tai venäläisten. Median uutisoinnista tätä on hankala havaita, sillä esimerkiksi virolaisten huumeliigojen tekemiset uutisoidaan näyttävästi, kun taas somalijoukkioiden rikoksista lähtökohtaisesti vaietaan.

Erot rikosalttiudessa eri kansalaisuuksien välillä eivät selity edes lähtömaiden toisistaan poikkeavilla taloudellisilla oloilla, sillä esimerkiksi Venäjän ja Turkin BKT/capita on samaa luokkaa, mutta Turkista tulevat maahanmuuttajat ovat epäiltyinä rikoksesta huomattavasti venäläisiä useammin.

Maahanmuuton eduista ja haitoista on voitava keskustella ääneen. Lisäksi Suomen on korkea aika luoda itselleen maahanmuuttostrategia, sillä emmehän halua, että Ranskan lähiömellakat toistuvat joskus myös meillä.

Kai Lindqvist

kauppat. yo.

puheenjohtaja

Hämeenlinnan Kokoomuksen Nuoret

Menot