Uutiset

Moottoriradan ympäristölupa uuteen käsittelyyn

Korkein hallinto-oikeus on palauttanut Ahveniston moottoriradan ympäristöluvan takaisin ympäristö- ja rakennuslautakunnalle. KHO katsoo, että lautakunnan toukokuussa 2009 tekemä päätös on perustunut puutteellisiin selvityksiin.

KHO pitää voimassa Vaasan hallinto-oikeuden viime vuonna tekemän päätöksen, jonka mukaan ennen uutta ympäristölupapäätöstä on selvitettävä erityisesti radan meluvaikutuksia, pohjaveden pilaantumisriskiä ja esimerkiksi mahdollisuuksia johtaa hulevesiä pohjavesialueen ulkopuolelle.

Lisäksi lupapäätöksessä ei ole määräyksiä melua estävistä rakenteista eikä arvioita meluarvojen ylittymisen kestosta sekä melualueella asuvien ihmisten määrästä.

Oikeuden mukaan tehtyjen selvitysten perusteella ei myöskään ole täyttä varmuutta siitä, ettei rata-alueella kasva rauhoitettuja kasveja tai eläimiä.

”Emme valittaneet …turhaan”

Ympäristöluvasta valittivat Hämeenlinnan seudun luonnonsuojeluyhdistys, Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri sekä Ahveniston ystävät.

Luonnonsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Sirpa Rautiainen iloitsee KHO:n päätöksestä.

– Hyvä, että nyt saadaan parannuksia lupaan. Me ollaan yleensä pruukattu olla oikeassa. Emme ole valittaneet turhaan, Rautiainen sanoo.

Hän viittaa myös Hämeenlinnan hallinto-oikeuden vastavalmistuneeseen päätökseen Siiri II:n asemakaavasta. Hallinto-oikeuden mukaan luonnonarvoja ei saa tuhota tielinjauksella.

Toiveissa …ripeä käsittely

Rautiainen ei lähde arvioimaan, miten ympäristö- ja rakennuslautakunta Ahveniston luvan lopulta ratkaisee.

Yhdistys on joka tapauksessa valmis hyvään yhteistyöhön lupaan liittyvissä selvityksissä esimerkiksi rauhoitettujen kasvi- ja eläinlajien osalta.

– Toivottavasti selvitykset tehdään nyt kunnolla. Onneksi tässä kaupungissa puhaltavat nyt uudet tuulet, jotka ovat suosiollisia näille asioille, Rautiainen sanoo.

Hän toivoo, ettei ympäristölupakäsittelyssä viivytellä turhan kauan, vaan lupa saataisiin lautakunnan käsittelyyn heti ensi vuoden alussa.

Korkein hallinto-oikeus antoi ratkaisunsa asiassa viime torstaina. (HäSa)

Päivän lehti

22.10.2020

Fingerpori

comic