Uutiset

Moottoriradan ympäristölupaa puljataan KHO:ssa

Ahveniston ystävät ry, Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri ry ja Hämeenlinnan luonnonsuojeluyhdistys ry ovat valittaneet hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Vaasan hallinto-oikeus palautti Ahveniston moottoriradan ympäristöluvan ympäristö- ja rakennuslautakunnan uudelleen käsittelyyn joulukuussa 2010. Se vaati lisäselvityksiä erityisesti radan meluvaikutuksista ja pohjaveden pilaantumisriskistä.

Valittajille ei kuitenkaan riitä, että Hämeenlinnan kaupunki joutuu tekemään lisäselvityksiä. Valituksen mukaan tilanne Ahveniston moottoriradalla ja sen ympäristössä on muuttunut niin paljon, että perusteet ympäristövaikutusten arvioinnille ja Natura-arvioinneille ovat olemassa. Ahveniston ystävien mielestä moottoriradan sijoittaminen nykyiselle paikalle on vastoin ympäristönsuojelulakia, eikä toiminnalle voida myöntää lupaa.

Hämeenlinnan kaupungin ympäristö ja rakennuslautakunta on tehnyt asiasta oman lausuntonsa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Hämeenlinnan kaupunki katsoo, että valituksessa esitetyt vaatimukset ovat perusteettomia, ja koko valitus tulee hylätä. Lausunnon mukaan moottoriradan toiminnasta ei aiheudu ympäristönsuojelulaissa tarkoitettuja kiellettyä seurausta, eikä toiminta moottoriradalla ole oleellisesti muuttunut ympäristöä rasittavammaksi. (HäSa)