Uutiset

Moottoritien alue toteutuu yritysvetoisena

Moottoritien alueen suunnittelu nytkähti askeleen kohti toteutumistaan, kun Hämeenlinnan kaupunginhallitus päätti varata tienvarren alueen Rakennusliike NCC:lle. Varaus on voimassa vuoden 2007 loppuun saakka.

Monet ovat epäilleet moottoritien kattamisen ja sen lähialuiden rakentamisen järkevyyttä ja tarvetta. Kaupungin ydinkeskustan palvelut elävät säästöliekillä ja Tiiriön alue on viime aikoina vahvistunut entisestään. Riittääkö kysyntää?

Vaikka asiasta on puhuttu jo parisen vuotta ja sen vaiheilla on ollut lukuisia kokoontumisia ja esittelytilaisuuksia, yllättävän pienelle joukolle on kirkastunut, mitä ollaan tekemässä ja kenen rahoilla.

Rakentamiseen varatut alueet ovat moottoritien reuna-alueita. Varsinaisen ajoväylän päälle ei ehkä rakenneta kerrostaloja, vaan se katetaan lähinnä meluhaittojen torjumiseksi.

Rakennusteknisesti paikka on vaikea, sillä se on vanhaa vesistöaluetta, maaperältään pehmeätä. Juuri tämän takia aluetta ei ole juurikaan hyödynnetty ennen moottoritien rakentamista nelisenkymmentä vuotta sitten.

Rakennustekniikan kehityttyä tienteko ikiaikaiselle vesijätölle ei ole enää ylivoimasta. 2000-luvulla kerrostalojen rakentaminen sujuu maaperän laadusta riippumatta.

Hämeenlinnan kaupunki on tehnyt moottoritien alueen kehittämisessä sen, mitä sen kuuluukin. Tähänastisilla päätöksillä on avattu polkujen päitä yrityksille, jotka aikanaan ottavat kantaakseen riskit investoidessaan alueelle.

Veronmaksajien rahoilla uusia liike-, toimisto- ja asuintaloja ei ole ollut tarkoituskaan toteuttaa. Suunnitelmien toteuttamisen taloudellisen kannattavuuden arvioivat yritykset omilla mittareillaan ja tavoitteillaan.

Rakentamispäätös tehdään vasta, kun luotettavin laskelmin kyetään osoittamaan poikkeuksellisen mittavan hankkeen liiketaloudellinen kannattavuus.

Laskelmissa otetaan huomioon seutukunnan ja sitä laajemmankin alueen ostovoima, kilpailutilanne, tiloihin mahdollisesti sijoittuvien kaupallisten palvelujen kirjo ja monet muut seikat. On ilmeistä, ettei puuhaan kannata ryhtyä yksinomaan paikallisen tai pelkästään moottoritiellä liikkuvien asiakkaiden ostovoiman varaan. Liikeidean on seistävä monen tukijalan varassa, kokonaisuus hahmottuu monista, myös toisistaan poikkeavista yksityiskohdista.

Kaupungin tehtävänä on valvoa myös sitä, että tulevat uudisrakennukset istuvat rakennettuun ympäristöön mahdollisimman hyvin. Hämeenlinna on tunnustettu kulttuurikaupunki, joten näyteikkunaksi aikanaan nousevan rakennuskokonaisuuden muotokielellä ja arkkitehtuurilla on merkitystä.

Vastuullisten päättäjien tehtävänä on lujittaa edellytyksiä kaupungin ja koko seudun elinkeinoelämän menestymiselle. Vain kannattavilla ja vahvoilla yrityksillä ja niiden työpaikoilla voidaan taata verovaroin ylläpidettävät palvelut. Jos yritykset näivettyvät tai hakeutuvat muualle, siitä kärsivät kaikki kaupunkilaiset.

Hämeenlinnan kaupunki on tehnyt sen, mikä sille kuuluukin.

Mainos