Uutiset

Moottoritien kattaminen saattaa kaatua kokonaan

Hämeenlinna ei saa aloittaa moottoritien kattamista. Markkinaoikeus ei anna lupaa töiden käynnistämiseen.

Päätös saattaa kaataa koko hankkeen, sillä urakkatarjoukset ovat voimassa vain 10. heinäkuuta asti. Ehdolliset vuokrasopimukset liikekeskuksen tiloista saattavat myös purkautua.

NCC ilmoittaa, että markkinaoikeuden päätös ei suoraan merkitse yhtiön investointipäätöksen peruuntumista. Markkinaoikeuden tulevat päätökset ratkaisevat Hämeenlinnan kaupungin ja yhtiön sopimuksen kohtalon.

-On katsottava, mitä tapahtuu. Tilanne on arvioitava, kun saamme lopullisen markkinaoikeuden päätöksen, NCC Property Developmentin toimitusjohtaja Tero Estovirta sanoo.

Hämeenlinnan kaupungilla on NCC:n kanssa sopimus moottoritien kattamisesta. Kaupunki valitsi YIT:n rakentamaan moottoritien varsinaista katetta. YIT:tä halvemman tarjouksen jättänyt Soraset valitti päätöksestä markkinaoikeuteen.

Ilman lupaa?ei saa aloittaa

Hämeenlinna pyysi markkinaoikeudelta lupaa töiden aloittamiseen, vaikka hankintapäätöksestä on valitettu tuomioistuimeen. Markkinaoikeus epäsi luvan. Päätös on ehdoton.

-Lain mukaan niin sanottua EU-hanketta ei saa panna täytäntöön, ellei markkinaoikeus myönnä siihen lupaa, markkinaoikeustuomari Pasi Yli-Ikkelä sanoo.

EU-hankkeella tarkoitetaan Euroopan unionin taloudelliset kynnysarvot ylittävää julkista hankintaa. EU ja hankintalaki määräävät niille tavallista hankintaa tiukemmat ehdot.

Hämeenlinna vetosi pyynnössään siihen, että pienikin viive lykkää ja pahimmassa tapauksessa peruuttaa hankkeen kokonaan. Liikekeskusta ei sen luonteen vuoksi voida avata kuin keväällä tai syksyllä.

Tonttien rakennusoikeus on vajaa 45 500 kerrosneliötä. Tiloista on puolet vuokrattu. Mikäli hankkeen aloitus viivästyy merkittävästi, ehdolliset vuokrasopimukset saattavat purkautuvat.

Hämeenlinnan arvion mukaan viivästyminen saattaa nostaa kustannuksia jopa yli 3 miljoonalla eurolla. Joka tapauksessa hankkeeseen sitoutuneen pääoman koroista syntyy kymmenientuhansien eurojen ylimääräiset kulut.

Tappiot eivät hellyttäneet

Markkinaoikeus ei heltynyt Hämeenlinnan vetoomuksille taloudellisista tappioista. Markkinaoikeus toteaa, että viivästymisestä aiheutuu aina kustannuksia ja haittaa. Tuomioistuimen mielestä sitä ei ole kuitenkaan pidettävä perusteena täytäntöönpanon sallimiselle eikä sille, ettei valittajalla olisi mahdollisuutta oikeussuojaan.

Hämeenlinnan tilaajajohtaja valitsi helmikuussa tarjouskilpailussa YIT:n moottoritien katteen rakentajaksi. Sorasetin tarjous oli lähes 5 miljoonaa euroa YIT:n tarjousta halvempi. Hämeenlinna arvioi tarjouksia laatupisteillä, joilla YIT:n tarjous muuttui hieman Sorasetin tarjousta ”kokonaisedullisemmaksi”.

Sorasetin toimitusjohtajan Yrjö Sulavuoren mukaan yhtiö halusi asian markkinaoikeuteen, koska kilpailuttamisessa tehtiin niin pahoja periaatteellisia virheitä. (HäSa)