Uutiset

MRSA-bakteerista pysyvä piina sairaaloille

Monia suomalaissairaaloita ja muita hoitolaitoksia piinaava MRSA-bakteeri on osoittautumassa yllättävän sitkeäksi ja kalliiksi. Bakteeri aiheuttaa vuosittain kymmenien miljoonien ylimääräiset kustannukset muutenkin jatkuvassa rahapulassa rämpivälle terveydenhuollolle.

Helsingin Sanomien mukaan tarkkoja laskelmia ei ole olemassa, mutta bakteeri lisää sen saaneen potilaan hoitokustannuksia tavallisella osastolla 3 000 eurolla ja tehohoidossa peräti 10 000 eurolla. Kyse on mittavasta ja kalliiksi käyvästä ongelmasta.

Syiksi sisukkaan ja antibiootteja kestävän bakteerin etenemiseen asiantuntijat nimeävät puutteellisen sairaalahygienian ja antibioottien lisääntyneen käytön.

Myös sairaaloiden jatkuvan ylipaineen ja henkilöstöpulan on arveltu edistävän MRSA:n etenemistä.

Suomalaista terveydenhuoltoa on kehuttu tasokkaaksi ja turvalliseksi. Sellaista se on epäilemättä ollutkin, mutta ellei sairaalabakteeria saada tehokkaasti juurituksi, se saattaa muuttaa koko sairaalatyön kuvaa pysyvästi tai ainakin pitkäksi ajaksi. Pahin uhkakuva on, että siitä tulee myös Suomeen pysyvä vitsaus Yhdysvaltojen ja Britannian tapaan.

Suomalaissairaaloissa on jo nyt jouduttu perustamaan bakteeria kantaville potilaille erityisosastoja ja palkkamaan niihin lisää henkilökuntaa. Lisätyötä aiheuttavat myös potilaiden seulontatutkimukset bakteerin toteamiseksi.

Bakteerin saaneet eivät välttämättä edes oireile, joten MRSA:n tunnistaminen voi olla ammattilaisillekin vaikeata. Se aiheuttaa verenmyrkytyksen, joka saattaa olla kohtalokas vanhuksille tai vakavasta perussairaudesta kärsivälle.

Sairaaloissa on viime viikkoina panostettu MRSA-bakteerin ehkäisyyn, sillä muita keinoja ei juuri ole olemassa. Sairaalahygieniaan käsien huolellisesta pesusta alkaen on kiinnitetty aiempaa enemmän huomiota. Sairastuneille on perustettu erityisosastoja, joissa potilaiden omaisten vierailukäyntejä voidaan joutua pian rajoittamaan. Potilaiden vaivoille ja kärsimyksille ei hintalappua ole edes olemassa.

Terveydenhuolto on saanut myös Suomessa MRSA-bakteerista sitkeän ja kalliin seuralaisen. Tällaista lisärasitusta ei varmasti kukaan kaipaa, sillä sairaaloissa työpaine on muutenkin kova ja rahat aina vähissä. Terveydenhuollon kustannukset nousevat jatkuvasti muun muassa kalliiden lääkkeiden ja uuden sairaalateknologian takia. Toisaalta hoidon tarve kansakunnan ikääntyessä kasvaa kaiken aikaa.

Parhaillaan sisäänajovaiheessa oleva hoitotakuu, potilaiden nopea pääsy hoitoon, uhkaa paikoin vesittyä bakteerin takia. Potilasjonoja on onnistuttu kuluvan vuoden aikana vähän lyhentämään, mutta hoitojaksojen pidentyessä tavoite saattaa loitota ulottumattomiin.

Lisärahoituksella ei automaattisesti sairaalabakteeria edes lannisteta. Kysymys on myös jokaisen hoitoalalla työskentelevän henkilökohtaisesta vastuusta. Yksinkertaisilta näyttäviin asioihin, kuten käsien pesuun, ei sovi suhtautua yliolkaisesti.

Sairaalahygieniaan käsien huolellisesta pesusta alkaen on kiinnitetty aiempaa enemmän huomiota.