fbpx
Uutiset

Muinaisjäännöksiä tutkitaan kesällä Rengossa ja Tammelassa

Esihistorian aikaa koskevat arkeologiset tutkimukset jatkuvat ensi kesänä Tammelassa ja Rengossa.

Historiallisen ajan muinaisjäännöksiä kartoitettiin tänä syksynä Kanta-Hämeessä ensi kertaa systemaattisesti. Keskiajan tiet, kylät ja muut myöhempään historialliseen aikaan liittyvät muinaisjäännökset selvitettiin Humppilan, Jokioisten ja Forssan lisäksi Tammelassa ja Rengossa. Inventoinnin teki Museoviraston tutkija Johanna Enqvist.

Selvitykset ovat osa kolmivuotista, Hämeen liiton koordinoimaa kehittämishanketta, jonka tavoitteena on Hämeen arkeologista kulttuuriperintöä koskevan tiedon täydentäminen. Tuloksia käytetään heti kuntien kaavoituksessa ja rakentamisen ohjauksessa.

Myöhemmin kehitetään kulttuurimatkailua muun muassa selvittämällä mahdollisuudet kunnostaa joitakin uusia löytöjä matkailu- ja opetuskohteiksi. (HäSa)

Menot