Uutiset

Muistio aiheutti vastamuistion

Tarkastuslautakunta vastasi keskiviikkona muistioon, jonka se sai alkuviikon puheenjohtajapalaverista.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajat pohtivat siinä Innoparkiin ja tilintarkastukseen liittyviä ongelmia.

-Muistiossa asiat olivat sataprosenttisesti väärin, lautakunnan jäsen Hannu Kärpänen (kesk.) toteaa.

Puheenjohtaja Raija Niemen (sd.) näkemys on huomattavasti maltillisempi.

-Totesimme lautakunnassa, että meillä on täysi luottamus tilintarkastajaan ja tilintarkastusyhteisöön ja tämä luottamus on molemminpuolista.

Tilintarkastaja Minna Ainasvuori jatkaa työtään sopimuskauden loppuun.

-Kausi päättyy tähän vuoteen. Uusi valtuusto järjestää tarjouskilpailun tilintarkastuksesta seuraavalle valtuustokaudelle, Niemi muistuttaa.

Kärpänen on tässä asiassa samoilla linjoilla.

Hänen mukaansa kuitenkin lautakunnalta on lähdössä vastamuistio, jossa torjutaan alkuperäisen muistion näkemykset.


Tietoa tihkuu ulos ja sisään

Maanantaina pidetyssä puheenjohtajapalaverissa käsiteltiin muun muassa tilintarkastajan hankalaa asemaa, kun hänestä ja hänen työnantajastaan on tehty kantelu JHTT-lautakuntaan.

Muistiossa epäillään tietoa tihkuvan lautakunnasta ulos muun muassa kantelun tekijälle. Toisaalta hänen epäillään ohjailevan osaa lautakunnasta.

Tämä epäily perustuu mm. ilmeisesti vahingossa talous- ja hallintojohtaja Ismo Uusitalolle livahtaneeseen sähköpostiin, jossa käsitellään Innoparkin asioita.

Muistiossa todetaan myös, että tarkastuspäällikön ilmoitus esteellisyydestä Innopark-asiassa tuli lautakunnalle yllätyksenä.

Osittain tämän vuoksi lautakunnan sisältä perustettiin työryhmä viemään eteenpäin Innopark-tarkastusta.


Kadonneiden pöytäkirjojen arvoitus

Valtuuston pyytämä Innoparkia koskeva arvio teettää tarkastuslautakunnalle edelleen töitä.

-Tavoitteena on ollut, että se saataisiin toukokuun valtuustoon. Toisaalta meille on sanottu, että saamme käyttää niin paljon aikaa kuin tarvitsemme, puheenjohtaja Raija Niemi sanoo.

Tarkastustyötä jatketaan yhteistyössä KHT-yhteisö Deloitte & Touchen kanssa.

Hannu Kärpänen nostaa esille Innoparkin hallituksen pöytäkirjat, joita Audiator parhaillaan etsii.

-Niitä on kateissa vuodelta 2008. Olivatko ne kateissa myös, kun Pricewaterhouse Coopers teki erityistä tarkastusta yhtiössä? Tehtiinkö tarkastus vajavaisin tiedoin? hän kysyy.

Toinen Kärpästä askarruttava kysymys on Innoparkin pyrkimys sulauttaa purettaviksi päätetyt tytäryhtiöt itseensä.

-Valtuuston päätös ottaa vastuita Innoparkista perustui siihen tietoon, että tyttäret puretaan. Suunnitelma sulauttamisesta on syntynyt myöhemmin. Miksi?

Nämä ovat asioita, joihin muun muassa pitää saada vastaukset, ennen kuin tarkastuslautakunta jättää arviointinsa Innoparkiin liittyvästä kaupungin päätöksenteosta ja omistajaohjauksesta.

Se on seuraavan kerran esillä lautakunnassa maaliskuun puolivälissä. (HäSa)

Mainos