fbpx
Uutiset

Muotoiluko kaapissa

Saila Karpiola kirjoittaa Hämeen Sanomien Alanurkassa 29.1.2005 Muotoilun teemavuodesta ja aloittaa juttunsa moittimalla teemavuoden viestintää ja päätyy itse osin vajavaiseen tiedottamiseen ja teemavuoden tavoitteiden, sisältöjen ja merkityksen vähättelyyn.

Muotoilun teemavuotta vietetään valtakunnallisena tapahtumavuotena koko Suomessa ja sen keskeisiä teemoja on kertoa muotoilun arkisuudesta ja muotoilun merkityksestä yhteiskuntamme luovana voimavarana ja taloudellisen kilpailukyvyn edistäjänä.

Vuoden sanoma on, että “muotoilu lähtee ihmisestä ja on ihmistä varten”.

Muotoilun vuoden järjestäjinä toimivat Design Forum Finland, Taideteollinen korkeakoulu. Teollisuustaiteen liitto Ornamo ry, Grafia ry, Lapin yliopisto, Designmuseo, Armi ry, Valtion muotoilutoimikunta, Muotoilun Round Table sekä joukko elinkeinoelämän ja ammattiyhdistysliikkeen vaikuttajia ja yrityksiä.

Uskon, että näin suuri joukko koko vuoden mittavien ja lukuisten tapahtumien järjestäjiä, alueelliset toimijat mukaan lukien tulevat kertomaan tämän päivän suomalaisesta muotoilusta laaja-alaisesti ja kattavasti ja pääsemään tavoitteeseensa edistää muotoilun käyttöä ja tunnettuutta.

Tiedottaminen ja viestintä voidaan laskea myös muotoiluun keskeisesti kuuluviksi osa-alueiksi ja tarkoitus on nimenomaan haastaa myös sellaiset tahot keskusteluun, jotka eivät siihen kovinkaan usein osallistu.

Muotoilun vuoden tärkeitä kohderyhmiä ovat yritykset, päättäjät ja suuri yleisö siis me kaikki. Tässä mielessä Sailan kirjoitus on hyvä päänavaus keskustelulle aiheista, jotka ovat tuiki tärkeitä pohdittaviksi meille jokaiselle.

Muotoilun merkittävänä alueellisena tapahtumana voidaan pitää esimerkiksi Hämeen taidetoimikunnan aloitteesta järjestettävää Häme Muotoilee näyttelyä, joka jo sinällään on valtakunnallisesti ainutlaatuinen tapahtuma (kiitos Hannele Yrjö-Koskisen).

Harmi vaan, ettei näyttelylle löydy tiloja Hämeenlinnasta. Näyttely nähdään Forssassa ja Heinolassa syksyllä 2005 ja siihen osallistuu Kanta ja Päijät-Hämeen alueella toimivia yrityksiä ja yksittäisiä muotoilijoita, sekä alan opiskelijoita.

Hämeen ammattikorkeakoulun muotoilun koulutusohjelma viettää kuluvana vuonna yhdessä Wetterhoff-toimijoiden kanssa, sekä Muotoilun 2005 teemavuotta, että 120-vuotisjuhlavuottaan lukuisin näyttelyin, seminaarein ja tapahtumin.

Tulemme osaltamme kertomaan tämän päivän muotoilun koulutuksesta, joka jo aika päiviä sitten on oivaltanut muotoilun koulutuksen haasteet kaupalliseen liiketoimintaan liittyvien tuotteiden ja palvelujen sekä toimintaympäristön suunnittelun, viestinnän ja markkinoinnin osa-alueilla.

Hamkin Muotoilutori-projekti järjestää 15.2. “Mahdollisuus menestykseen” Seminaarin, joka käsittelee teollisen muotoilun merkitystä yrityksen tuotekehityksessä ja liiketoiminnassa.

Perjantaina 28.1. kokoontui Hämeen liiton, Kehittämiskeskus Oy Hämeen ja Hamkin muotoilun koulutusohjelmien, Wetterhoff-brandi-hankkeen väkeä keskustelemaan alueellisen muotoilun Round Tablen järjestämisestä.

Toimintaa, tapahtumia ja tiedotettavaa siis riittää. Keskustelu jatkukoon, paisukoon ja vyöryköön. Muotoilu on merkittävä ja monitahoinen asia globalisoituvassa maailmassa ja keskustelu sen merkityksistä entistäkin tärkeämpää.

Unohdetaan vanhat kliseet ja lähdetään tarkastelemaan avoimesti ja ennakkoluulottomasti mitä muotoilu tänä päivänä merkitsee ja mitä muotoilun vuodella on meille kaikille annettavana.

Juha Laurikainen

muotoilun koulutusohjelmajohtaja

Hamk

Menot