Uutiset

Muovikassillinen filosofiaa

Kuultuaan, että maahan aiotaan perustaa poliittisten valtiosihteereiden järjestelmä, riensi nuori filosofian oppilas Tavikles (sit.) etsimään mestariaan Sokratesta (kesk.) saadakseen tältä viisautta ja ymmärrystä.

– Oi Sokrates, Tavikles huudahti löydettyään tietäjän S-marketin kassalta kassiaan pakkaamasta, käykäämme filosofiseen dialogiin, jotta voisin ymmärtää hallituksen viisauden!

Ja näin nämä platoniset velikullat resuneerasivat.

Tavikles: Olen kuullut, että valtiosihteeri auttaa ministeriä viisaiden päätösten valmistelussa. Valtiosihteeri tarvitsee kai hänkin avukseen sihteerin kuten ministeri. Ei suinkaan hän itse vastaa puhelimeen ja avaa kirjeitään.

Sokrates: Ilman muuta sihteeri on tarpeen.

Tavikles: Siis sihteerin sihteeri.

Sokrates: Sihteerin assistentti, selvyyden vuoksi.

Tavikles: Aha. Ministerillä on siis apunaan sihteeri ja valtiosihteeri, jonka sihteeri on assistentti.

Sokrates: Kutsukaamme valtiosihteerin assistenttia valtioassistentiksi sekaannusten välttämiseksi. Näet on niin, että myös EU-sihteeristön päällikkö on valtiosihteeri, siis ikään kuin sihteeristön pääsihteeri, joka johtaa muita sihteereitä apunaan sihteerinsä. Sihteeristön pääsihteerin sihteeri on assistentti, josta siis käytämme nimitystä valtioassistentti, koska hänen esimiehensä on valtiosihteeri, erotuksena EU-sihteeristön sihteereistä.

Tavikles: … jotka ovat siis, öö…?

Sokrates: Sihteereitä.

Tavikles: Totisesti vasta nyt alan ymmärtää tämän kokonaisuuden olemuksen.

Sokrates: Totisesti jo oli aikakin. Tässähän on kyse hallinnon selkeyttämisestä, ja filosofi kykenee ajattelunsa kirkkaalla valolla hahmottamaan puhtaan hallinnollisen kauneuden idean paremmin kuin arkisen hyörinänsä hämmentämä tavallinen kansalainen, akateemikko, valtio-oppinut tai kosmologian professori.

Tavikles: Hallinnon kauneus on siis arkihavainnon tavoittamattomissa?
Sokrates: Vasta, kun havainto erkanee todellisuudesta kuten sielu aikanaan ruumiista, se kykenee lähestymään kirkkaan tiedon lähdettä ja sen myötä hallinnon kauneutta, siis itse kauneuden puhtainta ideaa.

Tavikles: Oi Sokrates, en vieläkään ymmärtänyt järjestelmän kaikkia nyansseja. Entä jos kustannussäästöjen nimissä ministerin ja valtiosihteerin sihteeri onkin sama henkilö? Onko hän silloin sihteeri, assistentti vai molempia tilanteesta riippuen?

Sokrates: Oi Tavikles. Valtiosihteerijärjestelmää ei suinkaan perusteta kustannussäästöjen nimissä, joten näethän, että kysymyksesi on aiheeton.
Tavikles: Ai niin. Olinpa ääliö. Mutta Sokrates, kerro vielä, mitä valtiosihteeri assistentteineen tekee.

Sokrates: Tavikles, assistenttini, otapa sinä kantaaksesi tämä S-marketin painava muovikassi. Minä puolestani kannan tämän platonisen vastuun.
Mieti sitä.

Päivän lehti

3.12.2020

Fingerpori

comic