Uutiset

Museovirasto kierrättäisi jätevedet muinaisjäännöksistä

Museoviraston mukaan Hausjärveltä Riihimäelle rakennettava jätevesien siirtolinja tulisi vetää suunniteltua kauemmas kirkonkylän muinaisjäännösalueesta.

Hausjärven kirkonkylässä johdon linjaus kulkee kuivatun Hausjärven länsi-luoteispuolella olevalla peltoalueella, jossa on useita muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinais- jäännöksiä, kivikautisia asuinpaikkoja.

Kyseisten asuinpaikkojen todellista laajuutta ei tunneta, koska paikoilla ei ole suoritettu arkeologisia kaivaustutkimuksia. (HäSa)

Päivän lehti

12.7.2020