fbpx
Uutiset

Museovirasto: Kymppitie pysyköön nykylinjallaan

Museoviraston mukaan Hämeenlinnasta Tuulokseen vievän valtatie 10:n linjaus olisi tien parannustöiden yhteydessä säilytettävä nykyisenä.

Hämeenlinnasta Tuulokseen vievää tietä korjattaessa tulee Museoviraston kiinnittää tavanomaista suurempaa huomiota tien maisemointiin.

Tien alueella on myös muinaismuistokohteita. Erityisesti Hämeenlinnan Katisten seutu on kiinteiden muinaisjäännösten vuoksi arkaa aluetta. Museoviraston mukaan tien suunnittelualueilla on tehtävä muinaisjäännösten inventointi. (HäSa)

Menot