Uutiset

Museovirasto suojelisi Retulansaaren kolme tilaa

Museovirasto on tehnyt esityksen Hattulan Retulansaaren kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden tilojen suojelemisesta.

Esitys on tehty rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain perusteella, ja se koskee Ylikartanon, Alikartanon ja Saarnirinteen tilakeskusten rakennuksia pihapiireineen. Kaikki kiinteistöt ovat nykyisin yksityisessä omistuksessa.

Kaikki tai ei mitään

Retulansaaren Ylikartanon isäntä Karl-Henrik Jönsson kertoo suhtautuvansa Museoviraston tekemään esitykseen myönteisemmin kuin aiempaan suojeluesitykseen, joka koski pelkästään Ylikartanoa.

Sen taustalla oli kiista Ylikartanon omistuksesta. Ylikartanon omisti aiemmin Suomen kulttuuriperinnön säätiö, joka myi tilan kaksi vuotta sitten Jönssonille ja tämän puolisolle.

Muun muassa Ylikartanon kulttuuripaikan tueksi perustettu ystäväyhdistys vastusti myyntiä ja esitti sen toteutumisen jälkeen Ylikartanon suojelua. Myöhemmin kävi ilmi, että koska ystäväyhdistystä ei ollut rekisteröity, sillä ei ollut oikeutta tehdä suojeluesitystä ja hanke raukesi.

-Museoviraston esitys käsittelee Retulansaarta kokonaisuutena eikä pelkästään Ylikartanoa, ja se on hyvä asia, Jönsson sanoo.

Hän toivookin, ettei esityksestä tingitä ainakaan niin, että vain joku tiloista suojellaan.

-Olen sillä kannalla, että kaikki tai ei mitään.

Omistajia pitää kuulla

Museoviraston esityksen mukaan tilojen kiinteistöjä tulisi hoitaa ja käyttää niin, että niiden kulttuurihistoriallinen arvo säilyy. Esimerkiksi muutos- ja korjaustyöt tulisi toteuttaa niin, että ne joko palauttavat alkuperäistä asua tai sopivat muuten rakennusten ominaispiirteisiin.

Hämeen ely-keskus on pyytänyt suojeluesityksestä lausuntoa Hattulan kunnalta. (HäSa)