Uutiset

Muutokset muokkaavat puolustusvoimia

Hämeenlinnan asema varuskuntakaupunkina katosi jo viime vuosituhannella, mutta sotilaskaupunki se edelleen vahvasti on.

Puolustusvoimissa eletään sotien jälkeisen ajan ehkä mittavimpien muutosten aikaa. Varuskuntia lakkautetaan, organisaatiouudistus muokkaa johtamisjärjestelmiä, materiaaltoimintoja ulkoistetaan ja monista palveluista laaditaan siviiliyritysten kanssa pitkäaikaisia kumppanuussopimuksia.

Armeijaa on pidetty vakaana, jopa sisä��nlämpiävänä insituutiona, jossa syvän rauhantilan aikana ei juuri mitään merkittävää tapahdu.

Joka syksy käydään julkinen keskustelu puolustusvoimien määrärahoista. Eduskunta on totutusti ollut huolissaan rahojen niukkuudesta, mutta yksituumaisuus noin kahden miljardin euron puolustusmenoista on yleensä löytynyt. Sotilaat toivovat luonnollisesti enemmän, mutta ovat mukautuneet poliitikkojen tahtoon. Marssijärjestys on oikea.

Puolutusvoimat on viime vuodet profiloitunut myös kansainvälisissä tehtävissä, muun muassa Kosovossa ja Afganistanissa.

Tammikuun alussa alkaa Suomen päivystysvuoro osana EU:n taisteluosastoa. Suomalaissotilaiden tulevista tehtävistä ei ole vielä tietoa, mutta Somalian tilanne saattaa johtaa lähikuukausina kansainvälisten joukkojen lähettämiseen kriisialueelle.

Muutoksista vähäisempiä on vuodenvaihteessa uudestaan käyttöön otettavat kantahenkilökunnan aliupseerien arvot. Vanhat aliupseeriarvot olivat muutaman vuoden ajan vain reserviläisten sotilasarvoja, mutta nyt ne palautetaan oikealle paikalleen.

Ratkaisu aliupseeriston hävittämisestä on osoittautunut virheeksi, joka nyt korjataan. Puolustusvoimien kantahenkilökunta muodostuu kolmesta ryhmästä, upseereista, aliupseereista ja siviilityöntekijöistä.

Parolannummella Hattulassa sijaitseva Panssariprikaatikaan ei ole sivussa muutoksista, päin vastoin. Sen olemassaoloa ei vakavasti otettavissa puheenvuoroissa asetettu kyseenalaiseksi, kun päätöksiä kokonaisten varuskuntien lakkauttamisesta tehtiin.

Parolannummi on perinteisesti ollut panssarijoukkojen tyyssija, mutta ensi vuoden ilmatorjunnan painoarvo kasvaa tuntuvasti. Varuskuntaan siirtyy Hyrylästä Helsingin ilmatorjuntarykmentti. Sen myötä virkoja tulee lisää 60-70 eli kantahenkilökunnan määrä Parolannummella on seitsemänsadan vaiheilla.

Puolustusvoimien organisaatio madaltuu, kun maanpuolusalueet lopetetaan vuoden 2008 alusta. Samalla perustetaan maavoimille oma esikuntansa ja sotilasläänien tehtävät määritellään uudestaan.

Hämeenlinnan asema varuskuntakaupunkina katosi jo viime vuosituhannella, mutta sotilaskaupunki se edelleen vahvasti on. Uudentyyppinen sotilasläänin esikunta perustetaan kaupunkiin, varikkotoiminta on vahvaa ja armeijan talous- ja palkkahallinto keskitetään palvelukeskukseen, joka on Hämeenlinnassa.

Ensi vuoden aikana puolustusvoimissa viedään läpi monia aiemmin päätettyjä ratkaisuja. Vuonna 2008 laaditaan taas uusi puolustusselonteko eli kaikki nyt tekeillä olevat tai toteutetut uudistukset eivät välttämättä ole kovin pitkäikäisiä. Muutoksesta on tullut jatkuva olotila myös puolustusvoimissa.

Päivän lehti

30.10.2020

Fingerpori

comic