Uutiset

Muutoskuntayhtymän neuvotteluihin otettiin aikalisä Riihimäellä

Riihimäki, Hausjärvi ja Loppi ottivat aikalisän sosiaali- ja terveydenhuollon yhdistämisen valmisteluun. Kunnat jatkavat neuvotteluja vasta Riihimäen kaupunginvaltuuston maaliskuun kokouksen jälkeen. Valtuuston odotetaan päättävän haluaako Riihimäki seudullisen kuntayhtymän vai järjestääkö se itse niin perusturvan kuin terveydenhuollon asukkailleen. Tuolloin ratkeaa, missä muodossa alueella tehdään yhteistyötä.

Päätös valmistelutauosta syntyi alueen kuntien kunnanhallitusten yhteiskokouksessa tiistai-iltana.

– Riihimäen kaupunginhallituksessa enemmistö tuntuu tällä hetkellä kannattavan mallia, jossa Riihimäki järjestää palvelut joko vain itselle tai myy isäntäkuntana niitä myös Hausjärvelle ja Lopelle. Minä olen ollut alusta pitäen seudullisen kuntayhtymän kannalla, vaikka olen avoimesti arvioinut myös isäntäkuntamallia. Edullisin ratkaisu olisi kuntaliitos, mutta kun siihen ei ole haluja, kuntayhtymä olisi tässä tilanteessa seudun kuntalaisten kannalta toimivin, sanoo Riihimäen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kai Heimonen.


Isäntäkuntamalli vai kuntayhtymä?

Isäntäkunnan mallia perustellaan Riihimäellä sosiaali- ja terveydenhuollon menoilla. Palvelut vievät kaupungin budjetista 60 prosenttia, joten päätöksentekoa ei haluta siirtää kuntayhtymälle. Osa Riihimäen luottamushenkilöistä ja virkamiehistä arvostelee myös Hausjärveä ja Loppea sanelupolitiikasta, jolla nämä ovat kieltäytyneet kuntaliitoksesta ja muutoskuntayhtymään lähtö kangersi alkuun.

Hausjärvi ja Loppi katsovat kuntayhtymän ainoaksi mahdolliseksi toimintamalliksi. Molempien kunnanvaltuustot ovat jo syksyllä ottaneet asiaan niin voimakkaasti kantaa, ettei uutta käsittelyä tässä vaiheessa tarvita. Ratkaisu jää Riihimäen valtuustolle.


Usko yhteistyöhön pysyy lujana

Hausjärven kunnanjohtaja Päivi Terävä uskoo, että hyvään alkuun päässyt muutoskuntayhtymän valmistelu jatkuu, kun Riihimäki on tehnyt ratkaisunsa.

– Jos kuntayhtymä toteutuu, siitä hyötyvät koko seutukunnan asukkaat. Hallintomallikeskustelu voi kaataa hankkeen, mutta silloin kaikki ovat häviäjiä, Päivi Terävä toteaa. Päivi Terävä pitää kuntalaisten ja demokraattisen päätöksenteon kannalta parhaana kuntayhtymämallia.

Lopen kunnanjohtaja Karoliina Viitanen on Päivi Terävän tavoin vahvasti kuntayhtymämallin takana samoin kuin Lopen valtuusto.

– Kunnan budjetista ei voida siirtää 50-60 prosenttia toisiin käsiin ilman, että se halvaannuttaa jäljelle jäävää kunnan toimintaa, perustelee Karoliina Viitanen.

Kai Heimonen pitää yhteistä ratkaisua koko seutukunnan kilpailukyvyn avaimena. Yhteistyön kariutuminen hidastaa alueen kehittymistä ja mahdollisuuksia selviytyä seutukuntien keskinäisessä kiihtyvässä kilpailussa.


Terveyskuntayhtymä säilyy

Hausjärven ja Lopen on ratkaistava perusturvan järjestäminen, sillä eduskuntakäsittelyssä oleva laki kuntien palvelurakenneuudistuksesta (Paras) asettaa peruspalvelujen ja terveydenhuollon väkipohjan minimiksi 20 000 asukasta. Kunnat voivat jatkaa terveyskeskuskuntayhtymänä, jos Riihimäki haluaa irrottautua siitä ja hoitaa palvelut itse. Loppi ja Hausjärvi voivat myös liittää perusturvatoimet terveyskuntayhtymään.

Terveyskuntayhtymän purkaminen olisi Kai Heimosen mukaan huomattavasti halvempaa kuin kuntayhtymästä irrottautuminen. Purkaminen ei kuitenkaan onnistu ilman kaikkien jäsenkuntien suostumusta.

Riihimäen kaupunginvaltuusto kokoontuu ennen maaliskuun valtuustokokousta erilliseen seminaariin selvittelemään Paras-lain valossa palvelujen järjestelymahdollisuuksia. Kaupunginvaltuusto kokoontuu 21. maaliskuuta. (HäSa)