Uutiset

Muutoskuntayhtymän valmistelu ratkeaa kesäkuussa

Riihimäellä joudutaan odottamaan vielä runsaan parin viikon ajan ennen kuin ratkeaa, selvittävätkö Hausjärvi, Loppi ja Riihimäki yhteisen sosiaali- ja terveysmuutoskuntayhtymän perustamista edelleen.

Muutoskuntayhtymää valmisteleva ohjaustyöryhmä tutki eilen kuntien antamia tavoitteita ja reunaehtoja. Ratkaisua jatkoselvittelystä ei vielä tehty, vaan nyt kuntien halutaan lausuvan, ovatko jo annetut reunaehdot tinkimättömiä. Jatkoselvittely käynnistyy, mikäli kunnissa löytyy joustonvaraa.

Konkreettisimmat erimielisyydet koskevat uuden kuntayhtymän hallituksen voimasuhteiden jakoa ja toisaalta koko hankkeen toteuttamisaikataulua. Loppi jakaisi hallituspaikat kuntien käyttämän taloudellisen panoksen suhteessa, Hausjärvi haluaa hallitukseen kolme jäsentä kokonaispaikkalukuun puuttumatta ja Riihimäki odottaa kymmenpaikkaisesta hallituksesta kaksi olevan Lopella ja kaksi Hausjärvellä.

Valmistelun ja toteutumisen seurantatavasta sekä muutoskuntayhtymän perustamisesta sitovan päätöksenteon aikataulusta halutaan myös saada kuntien kesken yhtenäinen linja. Muutoskuntayhtymä käynnistyy aikaisintaan vuonna 2012. (HäSa)