Uutiset

Myös sairaanhoitajilla oikeus olla lähellä potilasta

Perushoitaja Kristiina Lonka Hattulasta kirjoitti 21.9.2004 mielipidepalstalla otsikolla ”Lähihoitaja – lähellä ihmistä”.

Kuopion yliopiston ja Sairaanhoitajaliiton tekemässä tutkimuksessa tuli selvästi esiin se, että sairaanhoitajien osaamista käytetään väärin.

Vastaajista suuri osa kuvasi tekevänsä viikottain tai useammin tehtäviä, jotka eivät edellytä sairaanhoitajan koulutusta. 73% vastaajista sijasi tyhjiä vuoteita, 85% tilasi erilaisia tutkimuksia, 73% tilasi tarvikkeita yksikköön ja 47% keräsi käytettyä astioita potilashuoneista.

Tulosta on tulkittu julkisuudessa virheellisesti siten, että sairaanhoitajille eivät kelpaa kaikki työt.

Asiassa ei ole kyse tiukkojen tehtävärajojen asettamisesta, ei myöskään joidenkin tehtävien tai ammattien väheksymisestä. On yksinkertaisesti kyse siitä, ettei ole mitään järkeä käyttää sairaanhoitajien työaikaa ja osaamista muuhun kuin potilaiden hoitamiseen.

Stakesin kokoaminen tilastojen mukaan samaan aikaan kun sairaanhoitajien määrää on lisätty, avustavissa tehtävissä työskentelevien määrää on vähennetty terveydenhuollossa.

Työt eivät ole kadonneet näiden toimien vähentämisen myötä vaan ne on siirretty sairaanhoitajille. Samoin lienee käynyt myös perushoitajien kohdalla. Siihen en kuitenkaan voi ottaa tarkemmin kantaa, koska ko. tutkimus käsitteli pelkästään sairaanhoitajien työoloja.

Uskallan kuitenkin väittää, että on myös perushoitajien ammattitaidon väärinkäyttöä, jos heidät palkataan muuhun kuin potilashoitoon. Perushoitajien lisääminen ei siis ratkaise kyseistä ongelmaa.

Terveydenhuollossa riittää työtä kaikille koulutetuille ammattilaisille. Meillä pitää kuitenkin olla selvä käsitys siitä, miten ammattilaisten osaaminen parhaiten hyödynnetään.

Yhtä hyvin erikoissairaanhoidossa kuin perusterveydenhuollossakin henkilöstön koulutustason tulee perustua siihen, millaista hoitoa potilaat tarvitsevat.

Mitä erikoistuneemmasta toiminnasta on kyse, sen pidemmälle koulutettua tulee myös henkilöstön olla.

Valitettavasti meillä, niin sairaanhoitajilla kuin perushoitajillakin, riittää runsaasti huolenaiheita terveydenhuollossa. Stakesin selvityksen mukaan Suomessa vanhusten hoidossa on 25% henkilöstöstä ilman mitään ammattikoulutusta, vain yhden mainitakseni.

Hyvää syksyä Kristiina ja muut suuresti arvostamani terveysalan ammattilaiset!

Katriina Laaksonen

puheenjohtaja

Suomen sairaanhoitajaliitto ry

kunnallisvaaliehdokas (kok.)

Hämeenlinna

Päivän lehti

26.5.2020