fbpx
Uutiset

Naapurit eivät tykkää Sotkan päihdelaajennuksesta

Kymmenenpaikkainen kuntoutumisyhteisö laajentanee 30 paikalla Kantolassa. Sotkankadun kaavamuutos mahdollistaa päihdekuntoutuksen yhteisön laajentamisen.

Osa nykyisen Sotka I:n yhteisön viereisestä teollisuusrakennusten korttelialueesta muutetaan tätä tarkoitusta varten asuinpientalojen korttelialueeksi.

Yhdyskuntalautakunta puoltaa asemakaavan muutosta. Muutamat naapurit ovat vastustaneet kuntoutumisyhteisön laajentamista.

Kaava tulee myös nähtäville 30 päivän ajaksi. Sen jälkeen asia palaa vielä yhdyskuntalautakuntaan. Asemakaavapäätöksen tekee valtuusto. (HäSa)

Menot