fbpx
Uutiset

Näistä "välttämättömistä" syistä Ruotsista saa nyt saapua Suomeen – yhdellä keinolla maahan pääsee täysin ilman rajoituksia

Vaikka sisärajavalvonta jatkuu, Ruotsista pääsee Suomeen työmatkan lisäksi useasta "välttämättömästä syystä". Jokainen tapaus arvioidaan rajalla erikseen, ja oikeus matkustaa täytyy todistaa. Suomalaiset saavat kulkea edestakaisin ilman rajoituksia. Länsi-Pohjassa on ilmennyt, että useamman uuden koronatapauksen taustalla on lyhyt ostosmatka Ruotsin puolelle.
Sisärajavalvonta jatkuu ainakin 14. heinäkuuta asti muun muassa Ruotsin maarajalla. Kuvassa moottoripyöräilijä saapuu Tornion rajanylityspisteelle torstaina. Kuva: Jussi Leinonen
Sisärajavalvonta jatkuu ainakin 14. heinäkuuta asti muun muassa Ruotsin maarajalla. Kuvassa moottoripyöräilijä saapuu Tornion rajanylityspisteelle torstaina. Kuva: Jussi Leinonen

Sisärajavalvonta jatkuu edelleen esimerkiksi Suomen ja Ruotsin välisessä liikenteessä ainakin 14. heinäkuuta asti. Suomen matkustussuosituksista ja -rajoituksista tiedottamista on moitittu sekavaksi erityisesti Ruotsin kohdalla.

Käytännössä erilaiset Ruotsista Suomeen matkustamisen rajoitukset ja poikkeukset niihin koskevat pääosin Ruotsin kansalaisia, jotka eivät asu pysyvästi Suomessa.

Vaikka sisärajavalvonta jatkuu, ruotsalaiset saavat tulla Suomeen työsuhteeseen tai toimeksiantoon perustuvalle työmatkalle. Lisäksi sallittua on “muu välttämätön liikenne” eli rajan saa ylittää esimerkiksi perheasioissa.

Asiantuntija Vesa Partanen rajatarkastusyksiköstä neuvoo, että rajanylityksen ohjeita kannattaa tutkia etukäteen ja verrata määräyksiä ja määritelmiä omaan tilanteeseen.

– Eri variaatioita voi olla lukemattomia määriä, eikä lupaa rajanylitykseen voi antaa etukäteen. Jokainen tapaus arvioidaan erikseen rajanylityspaikalla.

Todisteeksi parisuhteesta riittää oma sana

Perheasiaksi luetaan lähiomaisen tapaaminen, jota varten Suomeen voi saapua koko perhe. Lähiomainen on aviopuoliso, lapsi, vanhempi, sisarus, isovanhempi tai avopuoliso, jonka kanssa on asuttu jatkuvasti vähintään kaksi vuotta.

Perheasioiksi luetaan lisäksi seurustelusuhde eli käytännössä parisuhde. Rajatarkastuksessa luotetaan lähtökohtaisesti matkustajan omaan ilmoitukseen seurustelusuhteesta, mutta tarkempia tietoja voidaan kysyä yksittäistapauksessa. Perheside lähiomaiseen pitää todistaa.

Maahan saavat saapua Suomen kansalaisten ruotsalaiset lähiomaiset ja seurustelukumppanit. Lisäksi Suomessa asuvien EU- ja Schengen-kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä sekä oleskeluluvalla oleskelevien kolmannen maan kansalaisten lähiomaiset ja seurustelukumppanit voivat tulla Suomeen.

Sisärajan kautta voi saapua myös muissa perheasioissa, kuten hautajaisten, häiden tai sairastapausten takia.

Kesämökki oikeuttaa rajanylitykseen

Muuhun “välttämättömään ja perusteltuun” liikenteeseen kuuluvat sisärajoilla esimerkiksi välttämättömät henkilökohtaiset syyt ja ulkomaisten tiedotusvälineiden edustajat.

Lisäksi Suomeen saavat tulla ne ruotsalaiset, joilla on kesämökki Suomessa. Valvotun sisärajan yli voivat saapua ne, jotka omistavat Suomessa kiinteistön, asunnon tai vapaa-ajan asunnon.

Tämä koskee myös niitä, joilla on ennen maaliskuuta tehty yli vuoden vuokrasopimus vastaavaan kohteeseen. Saapua saa myös omistajan tai vuokraajan perhe, jolla tarkoitetaan avio- tai avopuolisoa ja alle 18-vuotiaita lapsia.

Rajanylityksessä täytyy esittää vuokrasopimus tai jokin kirjallinen todistus kiinteistön omistamisesta, joka oikeuttaa maahan saapumisen.

Ei matkustusrajoituksia Ruotsiin mentäessä

Ruotsia koskevat matkustusrajoitukset ovat samat kuin kaikissa muissakin maissa, joissa sisärajavalvonta on palautettu.

EU- ja Schengen-maiden sekä Britannian kansalaisille on mahdollista työmatkaliikenne, ja maahan saavat lisäksi saapua Suomessa opiskelevat henkilöt sekä esimerkiksi diplomaatit.

Suomeen voivat saapua myös Suomen oleskeluluvalla saapuvat henkilöt sekä oleskeluoikeutensa rekisteröineet EU- ja Schengen-valtioiden kansalaiset. Valvotuilla sisärajoilla sallitaan paluuliikenne Suomeen sekä muihin EU- ja Schengen-valtioihin tai niiden kautta

EU-maiden osalta voimassa olevat matkustusrajoitukset ja -suositukset voi tarkastaa tästä kartasta. Sen mukaan Suomesta tai muista EU-maista Ruotsiin matkustettaessa ei ole tällä hetkellä mitään matkustusrajoituksia.

Huviveneellä pääsee Ruotsista Suomeen ilman rajoituksia

Ulkoministeriön pandemiatilanteen vuoksi antama yleinen matkustussuositus on edelleen, että tarpeetonta matkustamista tulee välttää. Poikkeuksia ovat Norja, Tanska, Islanti, Viro, Latvia ja Liettua, joita koskeva sisärajavalvonta ja karanteenisuositus poistuivat 15. kesäkuuta alkaen.

Viime viikon maanantaina sisärajavalvonta poistui myös Schengen-maiden välisestä huvialusliikenteestä. Periaatteessa yksityishenkilö voi nyt matkustaa esimerkiksi Ruotsista Suomeen vesiteitse omalla veneellä ilman rajoituksia.

Huviveneillä ei ole velvollisuutta saapua rajatarkastukseen, ja merialueen lisäksi niillä on mahdollista saapua maahan myös Suomen ja Ruotsin välisellä jokirajalla.

Länsi-Pohjassa tartuntoja Ruotsin ostosmatkoilta

Suomen kansalaisilla on perustuslaillinen oikeus palata maahan esimerkiksi Ruotsista. Kansalaisilla on lisäksi oikeus halutessaan lähteä Suomesta, ellei tähän ole lakiperusteista estettä.

Perustuslaillinen oikeus tulla maahan ja poistua maasta koskee myös kaksoiskansalaisia.

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueen johtavat lääkärit suosittelivat tänään perjantaina yhteisessä kannanotossaan, että kaikki Ruotsissa pistäytymiset lopetetaan, kunnes Ruotsin Suomea merkittävästi pahempi koronaepidemiatilanne rauhoittuu erityisesti Norbottenin alueella pohjoisessa.

Lääkärien mukaan kuukauden rauhallisen jakson jälkeen tilanne on muuttunut ratkaisevasti vakavammaksi. Länsi-Pohjan uusien tartuntaketjujen selvittelyssä on ilmennyt, että useamman tapauksen taustalla on lyhyt ostosmatka Ruotsin puolelle. Muutama koronavirukseen sairastunut on ehtinyt altistaa jopa viisikymmentä lähikontaktia.

Karanteeni on matkailijan omalla vastuulla

Omaehtoista 14 vuorokauden karanteenia suositellaan yhä kaikille, jotka saapuvat Suomeen maista, joihin kohdistuu edelleen sisä- tai ulkorajavalvonta. Tällaisia maita ovat esimerkiksi Ruotsi, Saksa ja Venäjä.

Maahan saapuvien tulisi noudattaa terveysviranomaisten antamia ohjeita, mutta tätä ei valvota virallisesti.

Omaehtoisessa karanteenissa saa liikkua työpaikan ja asuinpaikan välillä.

Lapset saavat mennä kouluun. Myös muu välttämätön liikkuminen on sallittua.

Käytä omaa autoa, jos mahdollista ja vältä tarpeettomia lähikontakteja.

Omaehtoista karanteenia ei tarvita, jos henkilö saapuu Virosta, Latviasta, Liettuasta, Norjasta, Tanskasta tai Islannista.

Valvonta sisärajalla

Sisärajavalvonnan osittaisesta päättymisestä huolimatta Suomen kansalaisella tulee maasta poistuttaessa olla hallussaan vaadittava matkustusasiakirja.

Pohjoismaiden kansalaiselle riittää Pohjoismaiden välisessä liikenteessä se, että kykenee jollakin tavoin osoittamaan henkilöllisyytensä.

Ulkomaalaisen tulee huolehtia siitä, että hän täyttää maahantulon ja maassa oleskelun edellytykset.

Muu välttämätön liikenne arvioidaan tapauskohtaisesti rajatarkastuksessa saadun selvityksen perusteella.

Työmatkan tarkoitus ja edellytykset selvitetään rajatarkastuksen yhteydessä. Rajatarkastuksessa voidaan työmatkalaista pyytää esittämään asiakirjoja, kuten dokumentteja työsuhteesta ja toimeksiannosta.

Diplomaattien lisäksi maahantulo sallitaan myös virkamatka- tai virkapassin haltijoille työtehtävissään.

Valvonta ulkorajalla

Myös ulkorajoilla matkustajalla tulee olla vaadittava matkustusasiakirja ja tarvittaessa vaadittava viisumi tai oleskelulupa.

Päätöksen siitä, mikä on välttämätöntä liikennettä, tekee rajatarkastusviranomainen Rajavartiolaitoksen ohjeistuksen mukaisesti kullakin rajanylityspaikalla tapauskohtaisen harkinnan perusteella.

Muu välttämätön liikenne arvioidaan sisärajojen tapaan tapauskohtaisesti. Muuksi välttämättömäksi liikenteeksi lasketaan erityisesti ulkorajanylitysliikenne, joka liittyy yhteiskunnan toimivuuden ja huoltovarmuuden kannalta merkittävään työhön, joka ei siedä viivästystä.

Lisäksi ulkorajan saavat ylittää pakottavissa perheasioissa tai muista pakottavista henkilökohtaisista syistä matkustavat henkilöt esimerkiksi lapsen syntymän tai lähiomaisen vakavan sairastumisen takia.

Lähteet: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suositukset, Rajavartiolaitos

Menot