Kolumnit Uutiset

Näitä hintoja voisi vaikka nostaakin

Pari vuotta sitten edesmennyt loppilainen nisäkästutkija Asko Kaikusalo totesi aikanaan – pilke silmäkulmassa tietenkin – että sisävessat uhkaavat liito-oraviamme.

Tällä hän tarkoitti sitä, että havainnot liito-oravista vähenivät takavuosina, koska maaseudun asukkailla ei enää ollutkaan tarvetta iltaisin asioida pihanperällä. Liito-oravat eivät välttämättä olleet kadonneet minnekään, mutta kukaan ei enää kiinnittänyt niihin huomiota.

 

Kaikusalo oli oikeassa. Nykytiedon mukaan näitä monien luonnonsuojelukiistojen aiheuttajia onkin ilmeisesti selvästi arvioitua enemmän, ja niinpä niiden ohjeellinen korvausarvo on putoamassa nykyisestä 1009 eurosta. Uusi hintalappu ei ole vielä tiedossa, sillä asia on yhä valmisteltavana ympäristöministeriössä.

Ennakkotietojen mukaan myös muun muassa merikotkan, merimetson ja valkoposkihanhen korvaussummat ovat laskemassa. Päätöksiä asiassa saataneen vielä tämän vuoden puolella.

 

Ympäristöministeriö on vahvistanut rauhoitetuille kasveille ja eläimille ohjeelliset euromääräiset arvot. Niiden tarkoitus on auttaa tuomioistuimia rauhoitusmääräysten rikkomusten käsittelyssä ja korvausten määrittämisessä.

Toisin kuin usein luullaan, kyseessä ei ole rikkomuksesta määrättävä sakko, vaan se – samoin kuin mahdolliset muut seuraamukset – tuomitaan tämän korvaussumman lisäksi.

Hinnasto on tarkistettu viimeksi vuonna 2002. Reilussa vuosikymmenessä monen lajin suojelutilanne voi muuttua kumpaan suuntaan tahansa, joten uusi päivitys on paikallaan.

Korvaussumma riippuu kasvin tai eläimen uhanalaisuudesta, kannan koosta sekä lisääntymisnopeudesta. Niiden perusteella lasketaan kerroin, jonka mukaan korvaussumma määräytyy. Lähtökohdaksi on valittu merikotka, jonka nykyarvo on 7 400 euroa.

 

Arvokkain eläin listalla on saimaannorppa, jonka hintalapussa on 9 755 euroa. Useiden tuhansien eurojen arvoisia ovat myös muun muassa naali, kiljuhanhi, kotka, tunturihaukka, muuttohaukka ja valkoselkätikka. Ainakin parin viimemainitun kohdalla hinta saattaa jopa laskea, vaikka lajit ovatkin yhä uhanalaisia.

Halvimmat eläimet listalla ovat vain 17 euron arvoisia. Nyt vuodet ovat kuluttaneet summan taskurahaksi, ja julkisuudessa onkin jo esitetty vaatimuksia selvästi korkeammasta minimitasosta. Esimerkiksi Luontoliitto on ilmoittanut kannattavansa jopa 500 euron lähtötasoa. Todennäköisesti hinta jää kuitenkin murto-osaan tästä.

 

Valitettavasti suurin osa luonnonsuojelurikkomuksista jää pimentoon ja vain poikkeustapauksissa ne etenevät tuomioon saakka käräjillä. Hinnaston pitäisikin nostaa kynnystä ja antaa tekijöille nykyistäkin enemmän ajattelemisen aihetta.