Uutiset

Nerosjärven "lintutornin" rakentaja valitti purkumääräyksestä

Kiistely Lammin Nerosjärven Huovinsaareen rakennetusta valmismökistä jatkuu. Rakentaja on valittanut Hämeenlinnan ympäristö- ja rakennuslautakunnan kesäkuussa antamasta rakennuksen purkumääräyksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Kiista on syntynyt siitä, että rakentaja sai aikanaan Lammin rakennustarkastajalta toimenpideluvan yhdistetyn lintutornin ja varaston rakentamiseksi luonnonsuojelualueelle. Tällaista lupaa ei olisi kuitenkaan pitänyt antaa, sillä 20-neliöinen mökki ei KHO:n mukaan ole lain sallima vähäinen rakennus tai rakennelma.

Hallinto-oikeudelle osoittamassaan valituksessa rakentaja katsoo ryhtyneensä rakennustoimiin lainmukaisella luvalla. Rakentaja korostaa, ettei kysymys ole kesämökistä, vaan rakennus on ollut vain lintutornikäytössä.

Lautakunta taas katsoo vastineessaan, ettei kyse ole siitä, käytetäänkö rakennusta kesämökkinä vai lintutornina, vaan siitä, että rakennuksen sijainnilla, koolla ja rakennustavalla on vaikutusta maankäyttöön ja ympäristöön. Siksi rakennusta on pidettävä rakennuslupaa edellyttävänä rakennuksena eikä vähäisenä rakennelmana.

Kiistaan liittyy myös vahingonkorvausasia, joka käsitellään erikseen. Rakentaja vaatii kaupungilta vahingonkorvausta toimenpidelupamenettelyssä tehdystä virheestä. Virheen teki Lammin kunnan virkamies, mutta nykyään siitä on vastuussa Hämeenlinna. (HäSa)