fbpx
Uutiset

"Netti ei sovi kaikille"

Yli 65-vuotiaat hattulalaiset ovat varsin tyytyväisiä kunnan tarjoamiin palveluihin, etenkin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Tämä selviää tammikuussa teetetystä kyselystä, johon on vastannut 300 ikäihmistä eri puolilta kuntaa. Pääaiheena kyselyssä oli hyvinvointiteknologian hyödyntäminen, mutta samalla kysyttiin palveluista muutenkin.

-Jonkinlaisena yllätyksenä voisi pitää sitä, että huomattava enemmistö vastaajista suhtautui vähintään melko myönteisesti hyvinvointiteknologian yleistymiseen ja sen hyödyntämiseen, sanoo Hattulan perusturvajohtaja Mirja Saarni.


Turvalaitteet pääosassa

Tutkimus keskittyi turvallisuuteen eli esimerkiksi turvarannekkeisiin ja -puhelimiin, turvakameroihin sekä liiketunnistimiin. Sen sijaan esimerkiksi ruoka-automaateista ei kysytty.

-Tässä on kysytty sellaisista laitteista, joiden avulla vanhukset voivat asua turvallisesti kotonaan ja saavat tarvittaessa apua sujuvasti ja nopeasti, sanoo hyvinvointiteknologiahankkeen projektikoordinaattori Mari Ranta.

Kyselystä käy ilmi, ettei läheskään kaikilla ollut omakohtaisia kokemuksia esimerkiksi turvalaitteista eikä kolmannes vastaajista osannut ottaa kantaa asiaan. Tutuimpia olivat kotona käytetyt mittauslaitteet kuten verenpainemittari.

Kielteisesti laitteisiin suhtautui vain noin viisi prosenttia vastaajista. Osa heistä oli sitä mieltä, että turvakamerat ovat turhaa kyttäämistä. Samoin osa vastaajista toivoi, ettei vanhusta jätettäisi selviytymään yksin kilikello ranteessa.


Netin käyttöä vierastetaan

Kyselyssä selvitettiin myös yli 65-vuotiaiden internetin käyttöä ja sitä, mitä kautta ikäihmiset hankkivat tietoa kunnan palveluista.

-Vastaajien enemmistö hankkii tietoja joko paikallisista lehdistä tai asioimalla suoraan kunnan palvelupisteessä tai soittamalla. Internetin kautta tietoa hankki vain pieni osa, kertoo Ranta.

Netin käytössä 70 vuoden ikä oli selvä rajapyykki: sitä nuoremmille tietokoneiden käyttö on tutumpaa ja he olivat myös muita halukkaampia käyttämään esimerkiksi nettiajanvarausta.

Kuitenkin kaikista vastaajista enemmistö (60 prosenttia) ei ollut kiinnostunut käyttämään lääkärin tai sairaanhoitajan neuvontapalveluita internetin välistyksellä. Myöskään nettiajanvaraus tai tekstiviestitiedotukset eivät kiinnostaneet vastaajia.

Kyselyn tuloksia on tarkoitus käyttää apuna, kun Hattulassa suunnitellaan, miten ikäihmisten palveluista kerrotaan kohderyhmälle ja minkälaisia palveluita tarjotaan.

-Vastaava kysely tehtiin aiemmin hattulalaisille lapsiperheille. Tämä on yksi tapa saada kuntalaiset mukaan vaikuttamaan heille tarjottaviin palveluihin, Mirja Saarni sanoo. (HäSa)


Terveyspalvelut hyvät, tiet huonossa kunnossa

Hattulalaiset yli 65-vuotiaat olivat kunnan tarjoamista palveluita tyytyväisimpiä terveyskeskuksen vastaanottotoimintaan (keskiarvo 4,3, kun paras arvosana oli 5), laboratorioon (4,2) sekä röntgenpalveluihin (4,0).

Koti- ja vanhuspalveluissa vastaajat olivat tyytyväisimpiä kotihoitoon, ateriapalveluun ja kuljetuspalveluun (kaikille arvosana 3,8).

Lisäksi kysyttiin liikunta- ja kulttuuripalveluista sekä teiden kunnosta. Tyytyväisimpiä oltiin liikuntapalveluihin (4,1). Kulttuuripalvelut saivat arvosanan 3,8 ja teiden kunnossapito 3,6.

Toisaalta moni oli varsin tyytymätön teiden kunnossapitoon, ja siitä kertyi runsaasti myös vapaamuotoisia kommentteja. “Kunnossapito huonossa mallissa, ei aurata kunnolla eikä hoideta kelirikon aikaan.”

Menot