Uutiset

Neuvola sopisi lasten palvelujen yhteyteen

Ojoisten neuvolan muutto on ensi tiistaina taas lautakuntakäsittelyssä.

Lasten ja nuorten lautakunta hyväksyi jo uudisrakennuksen suunnitelman, johon sisältyivät tilat päiväkodille ja alkuopetukselle.

Suunnitelmassa on mukana myös varaus neuvolalle.

Lasten ja nuorten lautakunta pyysi terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan (tetola) lausuntoa asiasta.

Se tulee esille ensi viikolla. Tilaajajohtaja Jukka Lindberg esittää tetolalle, ettei lasten ja nuorten lautakunnan suunnitelmiin ole huomauttamista.

-Neuvolan siirrolla ei ole merkitystä sille, millaiseksi avosairaanhoidon palveluverkko muotoutuu, Lindberg sanoo.

-Ojoisten neuvolassa on lääkäri kaksi tuntia viikossa. Se palvelu voidaan hyvin järjestää myös uudessa lastentalossa toimivaan neuvolaan. On positiivista, kun neuvolaa suunnitellaan muiden lasten palveluiden kuten päiväkodin ja koulun alkuopetuksen yhteyteen.


Terveysaseman muutto pelkona

Ojoislaiset pelkäävät, että neuvolan siirto tarkoittaa käytännössä sinettiä Ojoisten terveysaseman siirtämiselle pääterveysaseman yhteyteen. Sitä ei haluta, koska Ojoisten terveysasema toimii nyt erittäin hyvin. Tietysti myös matka pitenisi.

Siirtoa on perusteltu sillä, etteivät pienten terveysasemin tilat sovellu suunniteltuun kanavamalliin. Sen tavoitteena on, että erityisesti monisairaat saisivat perusterveydenhuollon palvelut samalta luukulta.

Terveysasemaverkosta laaditaan suunnitelma toukokuuhun mennessä. Se tulee tetolan käsittelyyn.

Ojoisten lisäksi harkinnassa on Idänpää terveysaseman siirtäminen pääterveysasemalle. (HäSa)