Uutiset

New Orleans voi olla uuden ilmastopolitiikan alku

New Orleansin järkyttävän hirmumyrskyn vaikutusta ilmastopolitiikkaan ei ole vielä pohdittu. Analyyttisissa uutisissa on arvioitu tuhon vaikutuksia öljyn hintaan ja sitä kautta mahdolliseen talouslamaan. Myös Bushin hallinto on joutunut ankaran kritiikin kohteeksi.

Katastrofi saattaa kuitenkin avata mahdollisuuden siirtyä uudelle tasolle kasvihuonekaasujen hillitsemisessä.

Kansainvälinen ympäristöpolitiikka on aina edistynyt kriisien vauhdittamana. Tällaisia ovat olleet öljytankkerionnettomuudet, Seveson myrkkyonnettomuus, Tshernobyl, sekä happosateiden ja otsonikadon aiheuttamat huolet.

Ennakoiva ympäristöpolitiikka on korulauseista huolimatta ollut varsin vaatimatonta. Ensin on kuitenkin ajateltava ilmastonmuutosta uudesta näkökulmasta. Ilmastonmuutoksesta puhuminen on harhaanjohtavaa ja vaarallista. Sen rinnalla tulisi puhua ilmastokriisistä.

Muutoksesta puhuminen synnyttää tarpeen sopeutua mutta kriisistä puhuminen välttämättömän tarpeen ratkaista ongelma. Ilmastonmuutos tulisi nähdä kriisin aiheuttajana ja sopeutuminen reaktiona kriisin seurauksiin.

Ilmastonmuutoksesta on tähän asti puhuttu edistysuskoisen maailmankuvan hengessä. Sosiologit kehittelevät malleja, joissa huomioidaan ilmastonmuutoksen sosiaaliset vaikutukset. Insinöörit laskevat, kuinka korkeita ja vahvoja patoja tulevaisuudessa tarvitaan. Jotkut luonnontieteilijät ynnäilevät ilmastonmuutoksen hyötyjä ja haittoja.

Hyödyt voidaan myös popularisoida: esimerkiksi Tieteen Kuvalehti (7/05) esittelee, miten ilmastonmuutos otetaan hyötykäyttöön. New Orleans voi olla uuden ilmastopolitiikan alku.

Bushin hallinnon on nyt erittäin vaikea kiistää kasvihuonekaasujen uhka. Oikeutus päästöjen vähentämiseen kumpuaa suoraan kansalaisilta. Kysymys ei ole enää pelkästään jääkarhujen, vaan myös ihmisten pelastamisesta.

Uusi askel kuitenkin edellyttää muutosajattelun korvaamista kriisiajattelulla ja tarttumista otolliseen hetkeen.

Arto Lindholm

VTM, ympäristöpolitiikan tutkija (HY/TKK)

Toijala

Päivän lehti

8.8.2020