Uutiset

Niinistön suosio piti loppuun asti

Sauli Niinistön yli vuosikymmenen kestänyt huima kansansuosio ei hiipunut missään vaiheessa. Hänet valittiin ylivoimaisella äänten enemmistöllä Suomen kahdenneksitoista presidentiksi.

Vastaehdokas Pekka Haavisto ei saanut loppukiriä, joka tavanomaisesti on nähty haastajalta toisella kierroksella. Ei siitä huolimatta, että taiteilijapiirit ja suomalaiset viihdemusiikin kärkinimet asettuivat näyttävästi hänen taakseen.

Niinistön ylivoimainen voitto perustui kahteen seikkaan. Ensinnäkin hän pystyi tenteissä vahvistamaan jo aikaisemmin hänestä syntynyttä kuvaa poliittisena osaajana, joka on enemmän realisti kuin idealisti.

Toinen merkittävä seikka oli se, että hän toi itsestään esille myös pehmeää puolta puhumalla suvaitsevaisuudesta ja syrjäytymisen sekä eriarvoisuuden ehkäisemisen tärkeydestä.

Esiintymisellään hän kokosi vähän vastustajia ja paljon kannattajia.

Vaikka Niinistön voitto oli historiallisen suuri suoran kansanvaalin aikana, voi Pekka Haavisto pitää 37,4 prosentin kannatustaan monessa mielessä voittona. Hän voitti asiallisuudellaan ja asiaosaamisellaan monia ennakkoluuloja.

Miehen kanssa rekisteröidyssä parisuhteessa elävä vihreä siviilipalvelusmies on lähtökohtaisesti sellainen yhdistelmä, jonka nostaa kynnystä hänen äänestämisekseen.

Tätä seikkaa ei toki pidä liikaa korostaa, muttei sitä myöskään pidä siirtää takavasemmalle ilman huomiota.

Haavisto Niinistön haastajana nosti esiin tärkeitä keskustelunaiheita kuten juuri suvaitsevaisuuden. Haaviston toiselle kierrokselle noususta puhuttiin myös vastajytkynä sille ahdasmieliselle ja tuomitsevalle ilmapiirille, jota netin keskustelupalstoilla ruokitaan.

Niinistön ylivoimainen voitto ja Haaviston hyvä tulos ennakko-odotuksiin nähden kertovat suomalaisten vahvasta tuesta kansainvälisyydelle, avoimuudelle ja suvaitsevaisuudelle.

Niinistölle presidenttinä historiallisen suuri voitto antaa vahvan selkänojan toimia. Ei vain ulkopolitiikassa, vaan myös arvojohtajana, joka nostaa esille kansakunnan henkiselle ja aineelliselle hyvinvoinnille tärkeitä asioita.

Heti voittojuhlissa Niinistö otti vahvan otteen arkeen. Hän aikoo perustaa työryhmän, joka pureutuu nuorten syrjäytymiseen ja työttömyyteen.

Niinistö viittasi samantyyppiseen toimintaan kuin mitä Martti Ahtisaarella oli. Ahtisaaren työryhmän painopiste oli yksinomaan työllisyydessä.

Ennakkoäänien perusteella odotettiin, että kuuden vuoden takainen äänestysaktiivisuus jopa ylitetään. Toisin kävi. Äänestysaktiivisuus jäi alle 70 prosentin. Se oli selkeä pettymys. Edes kylmällä säällä ei tulosta voida selittää kuin osittain.

Samalla, kun Niinistö otti historiallisen voiton, päättyi sosiaalidemokraattisten presidenttien 30-vuotinen jatkumo.

Mainos