Uutiset

"Nokian vesikriisistä on otettu opiksi"

Jos missä, niin vesilaitoksella työntekijöiden pitää sitoutua työhönsä ja ymmärtää olevansa työssään nimenomaan asiakasta varten.

Tätä mieltä on toimitusjohtaja Seppo Palmanto, joka on jättämässä Janakkalan vesilaitoksen 36 vuoden työrupeaman jälkeen. Eläkepäivät odottavat.


Virheistä vakavat seuraukset

Työ vesilaitoksella on siinä mielessä epäkiitollista, että virheitä voi sattua, vaikka asiat yritettäisiin hoitaa mahdollisimman hyvin. Kaiken lisäksi vesilaitoksen virheet voivat aiheuttaa hyvin vakavia seurauksia.

-Esimerkiksi Nokian vesikriisin syynä oli työntekijän vakava, tahaton virhe ja huono tuuri.

Vesilaitokset ovat ottaneet Nokiasta opikseen. Janakkalassakin laaditaan parhaillaan varautumissuunnitelmia, kartoitetaan riskejä ja mietitään, miten riskien toteutumista voitaisiin ehkäistä.

-Myös viestintää ja kriisiviestintää pohditaan. Yleensä viestinnässä aina epäonnistutaan.

Janakkalassa 13 500 ihmisen vesihuolto on 13 henkilön varassa. Vesilaitoksen vastuulla on myös teollisuuden, liiketoiminnan ja palveluiden vesihuolto.

-Me se toteutetaan, yötä päivää.


Kännykkä aina päällä

Seppo Palmanto on tottunut koko virassaolonsa ajan olemaan tavoitettavissa myös työajan ulkopuolella.

Hän tiesi tehtävänsä sitovuuden jo etukäteen.

-Ehkä tämä ei ole aivan kutsumusammatti, mutta tärkeää työtä kuitenkin. Koskaan ei ole ollut tunnetta, että tämä olisi tarpeetonta työtä.

Palmanto sanoo tottuneensa siihenkin, että vesilaitos saa julkisuutta yleensä vain silloin, kun on sattunut jotain kielteistä.

-Asiat ovat hyvin, jos meitä ei huomata.

Janakkalan vesilaitos on kuitenkin ollut esillä myönteisissäkin yhteyksissä, sillä se on investoinut runsaasti varsinkin jätevesien käsittelyyn. Viime vuonna valmistui jätevesille yhdysputki Tervakoskelta Leppäkoskelle ja sieltä edelleen Turenkiin, ja paria vuotta aiemmin valmistui uusi keskuspuhdistamo.

Uudistusten ansiosta jätevesien vesistökuormitus suurin piirtein puolittui edellisiin vuosiin nähden.


Ohijuoksutusta ei toteutettu

Keskuspuhdistamon rakentamisen aikana saatiin myös kielteistä huomiota, kun vesilaitos oli valmis juoksuttamaan Turengin jätevedet puhdistamattomina Hiidenjokeen loppukesästä 2008. Tähän vesilaitoksella oli viranomaisten antama lupa.

Julkinen kohu aiheutti kuitenkin sen, että aie peruttiin ja ohijuoksutukselle löydettiin vaihtoehto. Palmanto ihmettelee kuitenkin sitä, että kaikesta mediarummutuksesta huolimatta joillekin ihmisille jäi se kuva, että jätevesiä todella laskettiin suoraan jokeen, vaikkei niitä laskettu pisaraakaan. (HäSa)

Päivän lehti

21.1.2020