Uutiset

Noutava koira linnustajan avuksi

Suomen eläinsuojeluyhdistys vetoaa metsästäjiin, että he käyttäisivät koiraa apunaan ja jättävät ampumatta, elleivät tunnista lintulajia mitä ovat ampumassa.

Erityisesti linnustajien pitäisi kiinnittää huomiota apuvoimiin metsästyksessä. Varsinkin metsästyksen alkupäivinä jää runsaasti haavoittuneita tai kuolleita lintuja maastoon, jos metsästysseurueessa ei ole apuna riistaa noutavaa koiraa. Lisäksi hämärässä tapahtuva metsästys sekä liiasta innostuksesta johtuva huolimattomuus tuottaa haavakkoja ja rauhoitettuja lajeja saattaa tulla ammutuksi.

Lakimuutosta ollaan tekemässä, jossa edellytettäisiin, että jokaisella vesilintuja metsästävällä seurueella olisi vähintään yksi noutava koira. Maastoon kadonnut saalis ei varmaan ole metsästäjienkään intresseissä.

Metsästys hämärän aikaan voi johtaa vaaratilanteisiin; niin ihmisille kuin eläimillekin ja myös väärien lintulajien ampumiseen. Edes vuosikymmenet lintuharrastajana ollut mieheni sanoo, ettei pysty hämärän tullen erottamaan esimerkiksi heinätavia tavallisesta tavista taikka harmaasorsaa tavallisesta sorsasta. Ensin mainitut ovat rauhoitettuja lintulajeja.

Vetoan metsästäjien moraaliin ja harkintakykyyn sekä toivon kunnianhimoa kehittää entisestään lajituntemustaan metsästysharrastuksessaan. Toivon lisäksi haavoittuneiden, maastoon jäävien lintujen vuoksi metsästäjien ottavan noutavat koirat apulaisikseen.

Johanna Hakala

Valkeakoski