fbpx
Uutiset

Nuorien äitien päihteidenkäyttö on lisääntynyt

Etelä-Suomen lääninhallituksen selvityksen mukaan tupakointi ja päihteiden käyttö on lisääntynyt viimeksi kuluneen vuoden aikana erityisesti nuorilla, alle 25-vuotiailla äideillä. Lääninhallitus selvitti asiaa neuvoloiden terveydenhoitajilta.

Raskauden aikana tupakoi päivittäin tai satunnaisesti viidennes alle 25-vuotiaista ja 14 prosenttia 25 vuotta täyttäneistä äideistä.

Raskaudenaikainen tupakointi on lisääntynyt viimeksi kuluneen vuoden aikana alle 25-vuotiailla äideillä.

Suurin osa terveydenhoitajista piti nuorten raskaana olevien naisten tupakointia erittäin tai melko suurena ongelmana. Tupakointia pidettiin odottavilla äideillä alkoholia ja huumeita suurempana ongelmana.

Varttuneempien, eli 25-vuotiaiden ja sitä vanhempien äitien tupakointi on terveydenhoitajien mukaan vähentynyt. Päihteidenkäyttö on kuitenkin pysynyt pääosin ennallaan.

Runsas neljäsosa terveydenhoitajista ilmoitti, että nuorten raskaana olevien naisten huumeidenkäyttö on lisääntynyt viimeksi kuluneen vuoden aikana. Suurin huolenaihe on, että huumeita käyttävät äidit jättäytyvät neuvolajärjestelmän ulkopuolelle, eivätkä siten saa asianmukaista hoitoa. (HäSa)

Menot