Uutiset

Nuorten selviytyminen työelämässä huolettaa

Hattulan sosiaalityön palveluesimies Minna Tynkkynen kertoo seuranneensa huolestuneena valtakunnallisia lukuja nuorten eli alle kolmikymppisten työkyvyttömyyseläkkeistä.

-Alle 30-vuotiaille myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on kasvanut merkittävästi. Sinänsä absoluuttiset luvut eivät ole korkeita, mutta kasvuprosentti on kansallisella tasolla huolta herättävä, Tynkkynen sanoo.

Kelan tilastojen mukaan 75 prosenttia nuorten työkyvyttömyyseläkkeistä on myönnetty mielenterveyden häiriöiden takia. Esimerkiksi vuonna 2009 työkyvyttömyyseläke myönnettiin 2 612:lle alle 30-vuotiaalle, kun vuonna 2003 vastaava lukema oli 1993.


Nuorille ollut vähemmän palveluita

Hattulassa on suunniteltu nuorille tarkoitettuja stressinhallintaryhmiä, joilla voitaisiin ehkäistä esimerkiksi koulutyössä koettua kuormitusta ja valmentaa nuorta jatko-opintoihin.

-Taustalla on tietysti monia asioita. Kun nuori siirtyy opiskelujen jälkeen työelämään, sekä odotukset että paineet saattavat olla kovat.

Hattulassa on juuri valmistunut lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, jonka kokoamista Tynkkynen on koordinoinut. Suunnitelma kattaa kaikki ikäryhmät vauvoista nuoriin aikuisiin, mutta painopiste on nuorissa.

-Heille on muihin suunnitelman ikäryhmiin verrattuna ollut tarjolla vähemmän palveluita kunnan palvelurakenteessa, Tynkkynen sanoo.

Nuorten työkyvyttömyyseläkkeet on nostettu esiin suunnitelmatyössä yhtenä esimerkkinä kehitystrendeistä, jotka vaikuttavat lasten ja nuorten kasvuolosuhteisiin.


Nivelkohdissa tarvitaan apua

Tavoitteena on tarjota konkreettisia työkaluja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn, ja osa keinoista on jo otettu käyttöön. Esimerkiksi kunnan ylläpitämä nuorten työpaja on aloittanut toimintansa ja siinne päätettiin aiemmin syksyllä perustaa vakituinen ohjaajan toimi.

-Sehän tiedetään monen tutkimuksen perusteella, että erilaiset elämän nivelkohdat voivat olla vaikeita ja voivat vaikuttaa kierteeseen, joka pahimmassa tapauksessa johtaa syrjäytymiseen, Tynkkynen sanoo.

Erityisen hankala paikka voi olla siirtyminen peruskoulusta toisen asteen koulutukseen. Siihen liittyviin ongelmiin kuten koulun keskeyttämiseen pyritään tarttumaan heti.

-Hattula on saanut rahaa etsivään nuorisotyöhön. Lisäksi meillä toimii Potti-työryhmä, jossa eri alojen asiantuntijat tarjoavat apua nuorelle, Tynkkynen kertoo.

Hyvinvointisuunnitelmaan on kirjattu tavoitteeksi myös muun muassa koulukuraattorin palkkaaminen sekä nuorten terveyspisteen perustaminen. (HäSa)