Uutiset

Nyt selvitetään, mitä Loppijärvi on syönyt

Loppijärven ravinnepitoisuuksista aiotaan ottaa selkoa. Järven tilasta on kiinnostunut Hamkin kestävän kehityksen opiskelija Reija Laurila, joka tekee järvestä opinnäytetyötään.

Hänen vuoden kestävän tutkimuksensa tarkoituksena on tehdä selvitys Loppijärven ulkoisesta kuormituksesta. Loppijärven riesana on jo pitkään ollut ravinteiden liiallinen pääsy vesistöön, mikä taas on aiheuttanut rehevöitymistä.

Laurila toivoo, että tutkimuksen avulla voitaisiin saada selville, mistä suurimmat ravinnevirrat Loppijärveen tulevat ja mitä ne sisältävät. Eniten järvi on kärsinyt fosfori- ja typpipäästöistä.

-Saisimme tietoa siitä, minne kannattaa rakentaa lisää kosteikkoja ja laskeutusaltaita tai suunnata muita vesiensuojelukeinoja, sanoo Laurila.

Työ vaatii fyysistä venymistä

Lopen Topenolta kotoisin oleva opiskelija käyttää järveä itse muun muassa kalastamiseen ja virkistykseen. Eräs syy tutkia vesialuetta olikin juuri kiinnostus omaan ympäristöön ja ympäristöterveyteen.

-Suomen luonto on mikä on, joten yllätyksiäkin voi näytteitä ottaessa tulla, nauraa Laurila. Juuri hetkeä aikaisemmin hän jäi Hämeen Ely-keskuksen kenttämestari Kari Ranta-ahon kanssa jumiin näytteenottopaikalle moottorikelkalla.

Upottava lumi ja jään päällinen vesikerros aiheuttivat sen, ettei kelkkaa meinannut saada kuiville laisinkaan. Lopulta kelkka viiletti pitkin jäätä, mutta loppupäivän näytteiden otto sai huhkimisen jälkeen jäädä seuraavaan päivään.

-Käytännön tutkimus on antoisaa, koska opin lisää tehdessäni. Hauskaa hommaahan tämä on, vaikka joskus joutuukin rämpimään lumessa, hymyilee väsynyt Laurila märissä vaatteissaan.

Näytteitä neljään otteeseen

Opiskelija on pienistä vastoinkäymisistä huolimatta selvästi innostunut asiastaan. Ja miksei olisi: kun työn tilaaja Vanajavesikeskus etsi tutkimukselle tekijää, oli nykyisin Läyliäisissä asuvalla Laurilalla heti käsi pystyssä.

Kevättalven näytteidenoton jälkeen Loppijärvelle tullaan vielä kolmesti: sulamisvesien aikaan, loppukesällä ja viimeisen kerran loka-marraskuussa. Samalla Ely-keskus ottaa puroista virtaamamittaukset eri vuodenaikoina.

Näytteet otetaan kaikista Loppijärveen laskevista puroista. Näytteet tutkitaan Lammin biologisella asemalla. Lisäksi Laurila tekee omia mittauksia kotona, missä hänellä on käytössään laite, jolla voidaan mitata vedestä sameus-, typpi- ja nitriittimäärityksiä.

Tutkimustuloksia voitaneen odottaa keväällä 2013, jolloin kaikki näytteet on saatu otettua ja analysoitua. (HäSa)

Päivän lehti

21.2.2020