Uutiset

Oikeus hylkäsi Kirkkomäen louhinnan ympäristöluvan

Kirkkomäen louhinnasta valittaneet ympäristön asukkaat ovat ottaneet uuden voiton taistelussa louhimoa vastaan. Vaasan hallinto-oikeus on kumonnut louhimolle annetun ympäristöluvan ja palauttanut asian uudestaan Hämeenlinnan ympäristö- ja rakennuslautakunnan käsiteltäväksi.

Valituksen teki kyläyhdistys Härkä-Raitti ry ja sen oli allekirjoittanut 172 henkilöä. Hallinto-oikeuteen oli tehty ympäristöluvasta myös toinen valitus, mutta sitä ei käsitelty, koska valitus oli saapunut vasta valitusajan päättymistä seuranneena päivänä.

Alueen louhinta vaatisi kaksi lupaa, ympäristöluvan ja maa-ainesten ottoluvan. Korkein hallinto-oikeus kumosi alueen maa-ainesten ottoluvan viime joulukuussa.

Kirkkomäen ympäristön asukkaat ovat huolestuneet louhinnasta aiheutuvasta melusta, pölystä ja kuorma-autoliikenteestä.

Oikeuden mukaan luvanhakijan on täydennettävä hakemustaan uudella laskennallisella melumallinnuksella ja arviolla melun pysyvyystasosta. Lisäksi luvanhakijan on laadittava melun ja pölyn torjuntausunnitelma sekä selvitys alueen pintavesien käsittelystä.

Alueen asukkaiden kamppailu kallion louhintaa vastaan on jatkunut jo vuosien ajan. (HäSa)