Uutiset

Oikeustoimittajat: Verovarojen käyttämisen tulisi olla läpinäkyvää – Yhteiskunnan toimintojen yhtiöittäminen heikentää läpinäkyvyyttä

Oikeustoimittajat ry:n jäsenilleen tekemän kyselyn perusteella julkisuuslaki on oikeustoimittajille tärkeä: noin kaksi kolmasosaa vastaajista tekee julkisiin asiakirjoihin kohdistuvia aineistopyyntöjä viikoittain. Neljännes vastaajista tekee vähintään yhden tietopyynnön per työpäivä.

Kaikkiaan 86 prosenttia Oikeustoimittajat ry:n kyselyyn vastanneista jäsenistä laajentaisi julkisuuslain piiriä.

Vastaajien mielestä julkisuuslaki pitäisi ulottaa myös valtion, kuntien tai muiden julkisyhteisöjen enemmistöomisteisiin osakeyhtiöihin.

Vastaajat perustelivat kantaansa muun muassa sillä, että verovarojen käyttämisen tulisi olla läpinäkyvää, mutta yhteiskunnan toimintojen yhtiöittäminen heikentää läpinäkyvyyttä.

 

94 prosenttia kyselyyn vastanneista oikeustoimittajista oli sitä mieltä, että viranomaisissa ei ymmärretä aina julkisuuslakia tai tiedetä oman aineiston julkisuudesta, mikä johtaa tietojen salaamiseen varmuuden vuoksi. Kolme neljästä vastaajasta koki, että tietoja myös salataan perusteettomasti.

Julkisuuslain ulottamisella julkisomisteisiin osakeyhtiöihin tarkoitetaan sitä, että toimittaja tai kuka tahansa kansalainen saisi pyydettäessä tiedon viranomaisen julkisia asiakirjoja vastaavista yhtiön asiakirjoista.

Tällä hetkellä laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta takaa, että viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei erikseen toisin säädetä. Tiedonsaantia ei saa rajoittaa ilman laillista perustetta.

 

Kyselyn perusteella viranomaiset suhtautuvat asiakirjapyyntöihin pääosin myönteisesti.

Suurin osa vastaajista (89 prosenttia) oli kuitenkin törmännyt ongelmiin tietoja pyytäessään. Oikeustoimittajat kokevat, että tietoja epäävät viranomaiset vetoavat kyselyn perusteella usein teknisiin syihin tai siihen, ettei oikeaa henkilöä löydy (56 prosenttia vastaajista).

Kysely toteutettiin sähköpostitse osoitettuna verkkokyselynä kaikille Oikeustoimittajat ry:n jäsenille. Kyselyyn vastasi 54 prosenttia yhdistyksen jäsenistä (36 vastaajaa, 67 jäsentä keruuaikana). Kysely tehtiin 18.9.–23.10.2018.