fbpx
Kolumnit Uutiset

Oikeutta se on valitusoikeuskin

Muidenkin kuin räätäleiden on hyvä olla kiinnostunut kaavoista.

Ei voi olla niin, että mitä pitempi yhdyssana, sen tylsempi asia: vaihemaakuntakaava, osayleiskaava, asemakaavaluonnos.

Kaavoissa on kyse “vain” arkielämästä. Niillä säädellään työpaikkojen, kauppojen, puistojen, harrastuspaikkojen ja asuntojen sijaintia, jopa ympäristön turvallisuutta ja terveyttä.

Tampereen teknillisen yliopiston yhdyskuntasuunnittelun professori Juho Rajaniemi ehdotti (HäSa 14.9.), että nykyisestä moniportaisesta ja kankeastakin kaavoitussysteemistä kunnissa luovuttaisiin.

Nythän kaavoituksessa voidaan määrätä muun muassa siitä, montako parkkipaikkaa pitää olla jokaista kerrosalaneliömetriä tai asuntoa kohden.

Onhan se toki hullua. Ei tule mieleen yhtään kerrosalaneliömetriä tai asuntoa, joka käyttäisi autoa.

Rajaniemen haastattelusta oli tulkittavissa järkeenkäyvä perusidea: kaavoja tehtiin ennen autojen ehdoilla, mutta tulevaisuudessa autot on pantava kuriin, jotta saadaan oikeasti eläviä kaupunkeja ja keskustoja. Tämä on se iso muutos.

Lähiöitä kaavoitettiin liikenteen ehdoilla. Nyt yhdyskuntasuunnittelijat haikailevat tiiviiden kaupunkimaisten ympäristöjen – tiiviöiden? – perään.

Kannatettavasta täydennysrakentamisesta on kyse Hämeenlinnassakin, jossa keskustan liepeille teollisuuden ehdoilla aikoinaan jääneitä alueita halutaan ottaa hyötykäyttöön. Tai no, kuka haluaa, kuka ei.

Viime vuosina Suomessa julkisuutta saaneissa valitusasioissa valittajina ovat olleet paitsi rivikuntalaiset myös kunnanvaltuutetut, perikunnat, maanomistajat, kunnat ja valtion viranomaiset. Liito-oravat ja lepakot ovat viivästyttäneet kuntien kehittämishankkeita vähemmän.

Nyt hallitus selvittää, voisiko kuntalaisten yleisen valitusoikeuden kaavoista poistaa.

Mutta mahdollisuus hakea muutosta päättäjien päätöksiin on myös oikeussuojan ja laillisuuden yksi tae. Valitusoikeuden kaventaminen söisi kansalaisten oikeusturvaa. Tuo jää usein pohtimatta säädösten purkuhuumassa: Laki, ennen mua syntynyt, ei jälkeheni jää…

Jos valitukset joskus onkin tehty “aiheetta” tai “väärin perustein”, ei se tarkoita, että valitusjärjestelmä välttämättä olisi mätä. Jos joku ajaa moottoritien rampilla väärään suuntaan, ei liikennesääntöjä sen takia pidä vaihtaa.

Menot