Uutiset

Oitissa ei ole enää fluoridia

Oitin maaperässä ei enää ole kohonneita fluoridipitoisuuksia. Pitoisuuksia on seurattu sen jälkeen, kun toimintaansa lopettamassa olleelta Makroflexilta pääsi viime kesänä ympäristöön myrkyllistä kaasua.

Nyt kaasupäästön vaikutusalueelta ei ole löydetty kohonneita pitoisuuksia maaperästä, vedestä eikä kasvinäytteistä.

Kasvien fluoridipitoisuudet ovat laskeneet huomattavasti viime vuoden tasosta ja ovat normaalitasolla.

Tulosten perusteella Riihimäen seudun terveyskeskuksen ympäristöterveydenhuolto ei pidä tarpeellisena jatkaa pitoisuuksien seurantaa Oitissa.