fbpx
Uutiset

Ojitukset herättivät huolen

Pienen Joutjärven läheisyydessä tehdyt metsäojitukset ovat saaneet mökkiläiset huolestumaan Tervakoskella.

Usean maanomistajan omistamalla, noin viiden hehtaarin maa-alalla on toteutettu talven aikana metsäojien kunnostushanke. Ojitussuunnitelman on tehnyt Kanta-Hämeen metsänhoitoyhdistys.

Kirkasvetisen ja lähdepohjaisen Joutjärven rannalla on useita vapaa-ajanasuntoja. Yhden niistä omistaa Jarmo Linnermo. Hän sanoo suoveden valuvan Joutjärveen ja kertoo havainneensa omassa rannassaankin merkkejä valumista.

Linnermo huolestui tilanteesta ensimmäisen kerran loppuvuodesta. Hän huomasi tuolloin, että vieressä olevalla Kaaninsuolla oli tehty ojitustöitä ja että vedet valuivat tuolloin Joutjärveen. Linnermo oli yhteydessä maanomistajaan ja oja käytiinkin tukkimassa.

Viime viikonloppuna Linnermo kauhistui uudelleen, kun tauon jälkeen poikkesi jälleen mökillään. Ojitustöitä oli tehty lisää ja jälleen vedet näyttivät valuvan väärään suuntaan.

Linnermo pelkää valumien pilaavan järven veden. Hän myös harmittelee sitä, ettei Joutjärven suojeluyhdistystä ole kuultu missään vaiheessa ojitusta suunniteltaessa.

Oja jäi sulkematta

Janakkalan kunnan ympäristöpäällikkö Heikki Tamminen kävi maanantaina kahteen kertaan tutkimassa tilannetta. Ensimmäinen kierros metsänhoitoyhdistyksen väen kanssa vakuutti Tammisen siitä, että asiat olivat kuten pitikin.

Linnermon kutsusta Tamminen vieraili paikalla vielä toistamiseen saman päivän aikana, ja tuolloin maastosta löytyi karttaan merkitsemätön yhteys, jota pitkin valumia pääsi virtaamaan Joutjärveen ja suoraan Linnermon rantaan. Tammisen mukaan kyseessä oli huolimattomuusvirhe, joka korjattiin saman tien rakentamalla ojaan kevytrakenteinen pato.

Heikki Stylman metsänhoitoyhdistyksestä myöntää virheen. Sitä kuinka paljon valumavesiä järveen on päässyt, on vaikea arvioida. Katastrofista ei kuinkaan Stylmanin mukaan ole kyse, sillä pääosa vesistä on mennyt suunnitelman mukaisesti toiseen suuntaan eli kohti Kernaalajärveä.

– Meidän ja kaivajan välillä on ollut informaatiokatkos. Ojan pää olisi pitänyt sulkea silloin (kun töitä tehtiin), mutta nyt se suljettiin miesvoimin, Stylman sanoo.

“Luonnollista, että vesi virtaa”

Kanta-Hämeen metsänhoitoyhdistyksen metsänparannusasiantuntija Lauri Laaksonen kertoo, että Kaaninsuolla on toteutettu vanhojen metsäojien perusparannushanke, jonka aikana on kunnostettu noin 7,5 kilometrin matkalta vanhoja ojia.

– Jos ojia ei olisi uudistettu, olisivat ne kasvaneet umpeen. Ennen pitkää myös puuston kasvu olisi hiipunut ja lopulta pysähtynyt ennen aikojaan, perustelee Laaksonen ojituksen tarpeellisuutta.

Edellisen kerran ojat on uudistettu noin 30–35 vuotta sitten.

Ojitussuunnitelma on tehty ja toteutettu niin, että vedet ohjataan laskeutusaltaiden kautta noin puolentoista kilometrin päähän Kernaalanjärveen.

Suuren suoalueen kulmassa, aivan Joutjärven tuntumassa on pieni alue, jota ei ole nyt ojitettu ja josta vedet laskevat Joutjärveen.

– Näissä vanhoissa ojissa veden kuuluukin virrata. Nyt on kevät ja lumet sulavat, joten on luonnollista, että vesi virtaa. Sama tilanne oli loppuvuodesta, kun vettä satoi paljon ja pitkään.

“Huoli on aiheellinen”

Ympäristöpäällikkö Heikki Tamminen pitää mökkiläisten huolta aiheellisena ja kiittelee Linnermon valppautta.

Järven kannalta parasta olisi, että vieressä oleva suoalue pysyisi koskemattomana, sillä kaivutyöt saavat aina kiinteän aineksen liikkeelle. Tamminen kuitenkin muistuttaa, että maanomistajalla on lain suoma oikeus kuivattaa maataan. Toisaalta hänellä on myös velvollisuus huolehtia siitä, että ympärillä olevat vesialueet ovat turvassa.

Jos suoalueen vedet pääsisivät valumaan runsaina Joutjärveen, voisi sillä hyvinkin olla järven näkökulmasta kohtalokkaita seurauksia.

Keskeneräiseksi jäänyttä ojaa lukuun ottamatta tilanne todettiin hyväksi. Veden todettiin näyttävän tavalliselta sulamisvedeltä ojissa, jotka johtavat Joutjärvelle. Vesimäärienkin katsottiin olevan ajankohtaan nähden oikea. Veden seassa ei näkynyt merkkejä lietteestä, mikä voisi kieliä esimerkiksi ojaan syntyneestä tukoksesta.

– Ojituksella ei näyttäisi olevan vaikutusta Joutjärven tilanteeseen. Vaikuttaa siltä, että suunnitelma on ollut asiallinen ja se on toteutettu asiallisesti, Tamminen totesi. (HäSa)

Menot