fbpx

Omaishoitotyö on rakkauden työtä

 

Suomessa arviolta miljoona kansalaista auttaa omaistaan. Pääasiallisia auttaja eli omaishoitajia arvioidaan olevan n. 350 000. Suomessa omaishoidon tukea saa 38 000 henkilöä.
 
Omaishoitajat ja läheiset -liitto on arvioinut, että jopa 80 % hoidattavista olisi laitoshoidossa tai tehostetun palveluasumisen piirissä ilman omaishoitajia. Omaishoitajuus onkin väestön ikääntymisen myötä nousemassa yhä tärkeämmäksi sosiaalipoliittiseksi kysymykseksi.
Omaishoitajat tekevät erittäin tärkeää inhimillistä työtä hoitaessaan omaisiaan ja läheisiään.
 
Omaishoidosta on muodostunut merkittävä vanhusten, vammaisten henkilöiden ja pitkäaikaissairauden lasten hoitamisen muoto. Vuonna 2010 omaishoidon tuen avulla hoidettiin 4,2 % 75 vuotta täyttäneestä väestöstä. Omaishoitajista puolet oli täyttänyt 65 vuotta. Omaishoitajat tekevät työtään rakkaudesta hoidettaviaan kohtaan, eivät palkkion vuoksi.
 
Omaishoito sopii erittäin hyvin joihinkin elämäntilanteisiin inhimillisenä tapana hoitaa ihmistä kotona läheistensä luona. Omaishoito on myös yhteiskunnalle edullinen ja omaishoitajat säästävät kuntia raskaiden laitoshoitojen kustannuksilta.
 
Omaishoitotilanteen tulee olla hoitajan ja hoidettavan yhteinen valinta, ei hoitomuoto johon ajaudutaan siksi, että muita vaihtoehtoja ei ole. Vanhus- ja vammaispolitiikan on perustuttava julkiseen vastuuseen, ammattitaitoiseen hoitoon ja asialliseen palveluverkoston. Hoiva ja hoito työ ei voi rakentaa pelkästään vapaaehtoistyön, hyväntekeväisyyden ja lähimmäisenrakkauden varaan. Mutta ihmiskunnan kannalta niiden merkitys on todella tärkeää.
 
Asenteet vanhuksia kohtaan vaihtelevat huomattavasti ei kulttuureissa.
 
Yhteisöllisyys on ihmiskunnan onnellisuuden yksi perusasia, nykymaailmassa ahneuden ja taloudellisen kasvun tieltä yhteisöllisyys on kadonnut rikkaista maista. Osa meidän yhteisöllisyyttämme säilyy julkisen koulun ja julkisen terveydenhoidon avulla. 
 
Omaishoitajilla ja hoidettavilla on paljon yhteistä elämänkaaren ajalta. Meidän jokaisen velvollisuus on huolehtia omahoitajien jaksamisesta koska esim. sairastuneen ikäihmisen hoitaminen ei ole helppoa, silloin omahoitaja tarvitsee henkistä, sosiaalista ja fyysistä tukea yhteiskunnalta. 
 
Kunta on avainasemassa tässä tapauksessa, koska jos omaishoitaja uupuu se tulee kunnalle taloudellisesti kalliiksi. Puhutaan ja keskustellaan koko ajan ennaltaehkäisevästä työstä. Nyt on aika ryhtyä tukemaan meidän arvokkaita omahoitajiamme jaksamaan rakkaidensa hoitoa. Suurin osaa omahoitajista haluaa hoitaa omaisia loppuun asti kotona. 
 
Meidän velvollisuutemme on antaa heille se mahdollisuus. Intervallipaikkojen lisääminen on yksi ennaltaehkäisevä työ omahoitajien jaksamisen kannalta. Hämeenlinnassa on viime aikoina otettu hyviä askeleita eteenpäin esim. intervallipaikkojen lisäämisessä, mutta koko Hämeenlinnaa ajatellen paikkoja tarvitaan kuitenkin vielä lisää.
 
Aurinkoisia päiviä kaikille omaishoitajille, omaisille ja muillekin!
 
 

Menot