fbpx
Uutiset

Onko kasvatus kodin vai valtion vastuulla?

Opetusministeri Antti Kalliomäki (sd.) perustelee kriittistä asennettaan maailmankatsomuksellisiin kouluihin moniarvoisella kasvatusympäristöllä: “Jokaisen koulun on siis toimittava niin, että lapsi itse saa oikeuden ja vapauden valita maailmankatsomuksensa.” (Hämeen Sanomat 3.3.2006)

Vaikka yhteiskunta on moniarvoinen, yksittäinen ihminen ei kuitenkaan voi olla. Lapsen kasvatuskaan ei voi pohjimmiltaan olla moniarvoista. Kasvatuksessa on tärkeää antaa lapselle mahdollisuus lujaan eettiseen perustaan, avoimesti määriteltyihin arvoihin, joihin hän voi kiinnittää elämänsä.

Perusopetuslain mukaan koulukasvatuksen tavoitteena on “tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen.” Eettisyys ja arvot jäävät tyhjäksi hokemaksi, ellei niitä kyetä määrittelemään.

Opetusministeri sivuuttaa kirjoituksessaan täysin perheen vastuun lapsen koulutuksesta.

Vastuu lasten kasvattamisesta kuuluu lähtökohtaisesti vanhemmille. Vaikka koulu täyttää suuren osan lapsen päivästä, koulu osallistuu lapsen kasvattamiseen vain vanhempien apuna ja tukena. Osa kodin kasvatusvastuusta on näin delegoitu koululle. Siksi on tärkeää, että koulun arvoperusta tukee kotikasvatusta.

Kansainvälisten sopimusten mukaan vanhemmilla tulee olla ensisijainen oikeus päättää lapsensa saamasta koulutuksesta.

Euroopan ihmisoikeussopimuksessa määrätään, että hoitaessaan kasvatuksen ja opetuksen alalla omaksumiaan tehtäviä valtion tulee kunnioittaa vanhempien oikeutta varmistaa lapsilleen heidän uskonnollisten ja aatteellisten vakaumustensa mukainen kasvatus ja opetus.

Koulujärjestelmämme sisältää myös mahdollisuuden kristillisiin kouluihin, jotka ovat syntyneet vanhempien halusta ja oikeudesta valita lapselleen elämänkatsomuksen mukainen koulu.

Ministeri Kalliomäen näkemys tiedon ja uskon vuorovaikutuksesta on vanhentunut. Valtaosa tieteellisestä tutkimuksesta ei ole uskonnollisesti neutraalia, koska se joutuu tekemään oletuksia maailmankaikkeuden alkuperästä ja järjestyksestä.

Suuri osa koulussa opetettavista asioista on sellaisia, että niihin liittyy maailmankatsomuksellisia ja uskonnollisia taustaoletuksia.

Mitä on lopulta “puhtaasti tietoon” perustuva lapsen eettinen kasvatus? Kristillisessä kasvatuksessa, tapahtuupa se yksityiskoulussa tai kunnallisessa perusopetuksessa maailmankatsomuksellinen lähtökohta on avoin ja rehellisesti tunnustettu.

Päivi Räsänen

kansanedustaja,

puolueen puheenjohtaja (kd.)

Riihimäki

Menot