Uutiset

Ontuva vertaus

Mika Remes on kaivanut 4.9.2004 Hämeen Sanomien tiedesivulle historian roskatynnyristä frenologian parin sadan vuoden takaa mollatakseen Richard Lynnin ja Tatu Vanhasen yritystä selittää kansojen varallisuuseroja, mihin kansantaloustieteilijät eivät ole pystyneet.

Frenologia on perusteettomaksi todettu oppi kallonmuodon ja luonteenominaisuuksien vastaavuudesta. Samaa ei voi sanoa vastoin Remeksen luuloa psykometriikasta eli matemaattisesta älykkyys- ja persoonallisuustutkimuksesta (ks. Ahmavaara, Yrjö, Hyvinvointivaltion tabut, 1998; Ahmavaara, Y. & Vanhanen, T. Geenien tulo yhteiskuntatieteisiin, 2001).

Tieteellisten seurain valtuuskunnan julkaisemassa Tieteessä tapahtuu -lehdessä 6/04 (verkkoversio: www. tieteessatapahtuu.fi) on professori Tatu Vanhasen artikkeli ”Globaalisten kehityserojen juuret ihmisten erilaisuudessa”, jossa hän esittää alustavia tuloksia uudesta tutkimuksestaan laajentaa hypoteesi koskemaan kansantulon lisäksi myös joitakin muita ihmisten elinoloissa esiintyviä mitattavissa olevia eroja.

Yhteenvetona hän toteaa, että selvät erot väestön IQ-keskiarvoissa tarjoavat voimakkaimman teoreettisen ja empiirisen selityksen ei ainoastaan köyhien ja rikkaiden maiden väliselle kuilulle vaan myös monille muille ihmisten elinoloissa esiintyville eroille. Selitysaste on erittäin korkea eli 74 prosenttia. Vaihtelusta vain 24 prosenttia jää poliittisesti korrektin kansantaloustieteen ja muun tutkimuksen selitettäväksi.

Suomalaisten älykkyys on viimeksi mitattu ositettua satunnaisotantaa käyttäen Turun yliopiston Psykologian laitoksella Arja Konttilan väitöskirjassa Suomalainen WISC-R (1998). En ole havainnut sen päätyneen vauhdilla historian romukoppaan tieteellisesti kestämättömänä taas vastoin Remeksen ennustusta.

Remeksenkin älykkyys on mitattu palikkatestillä armeijassa, mikäli hän on sen käynyt. On kansallisen turvallisuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää, että varusmiesten sijoittelu sodanajan tehtäviin tapahtuu objektiivisen soveltuvuusarvioinnin eikä pärstäkertoimen mukaan.

Suosittelen tiedetoimittajalle iltalukemiseksi maailman siteeratuimman psykologin H. J. Eysenckin 1976 suomeksi ilmestynyttä kirjaa Ihmisten erilaisuus.

Seppo Heinonen
taloustieteiden maisteri
Vantaa

Päivän lehti

3.6.2020