Uutiset

Opetusryhmän koolla on väliä

Hämeenlinnalainen veronmaksaja pyysi (HäSa 7.5.2005) perusteita väitteelle, että pienemmissä luokkaryhmissä oppii paremmin kuin suuremmissa. Hän väitti törkeästi vailla ymmärrystä, että opettajat haluavat vain keventää työtaakkaansa pienentämällä ryhmäkokoja. En näe argumentille mitään muuta järkevää taustaa kuin sen, että kirjoittaja ei ole miettinyt asiaa lainkaan opiskelijoiden ja oppilaiden kannalta.

Itse olen ensi vuoden abiturientti, ja voin sanoa tuoreesta 11 vuoden opintokokemuksesta, että pienemmissä ryhmissä opiskeleminen vaikuttaa merkittävästi opitun asian sisäistämiseen. Pienempi ryhmäkoko tietää enemmän tilaa opiskelijoille, ja opettaja voi keskittyä myös opettamaan paljon yksilöllisemmin kuin suurissa ryhmissä.

Kaurialan lukiossa, jossa itse opiskelen, on 35 opiskelijan ryhmäkoko hyvin yleinen, jolloin vuorovaikutussuhde opiskelijan ja opettajan välillä katoaa lähes täysin. Pienemmissä ryhmissä tilaa jää keskustelulle ja asioiden tarkemmalle havainnollistamiselle. Tähän voivat varmasti yhtyä niin opiskelijat kuin opettajatkin.

Jos Hämeenlinnalainen veronmaksaja haluaa vielä tutkimustuloksia aiheesta, löytyy niitä varmasti yliopistojen gradukokoelmista ja tutkimustuloksista lukuisia.

Nopealla etsinnällä Internetistä löysin Princetonin yliopistossa tehdyn tutkimuksen, joka sivuaa aihetta ja vapaasti suomennettuna toteaa:

”Yleisesti opiskelijat, jotka saavat opetusta alemmilla luokilla pienemmissä ryhmissä, saavuttavat parempia koetuloksia sekä näillä luokilla että myöhemmässä vaiheessa opintojaan suuremmissa ryhmissä.”

Toivon, että Hämeenlinnalainen veronmaksaja miettii jatkossa tarkemmin argumenttejaan ja jättää tällaiset naurettavat syytökset kirjoittamatta tuntematta taustatietoja.

Ryhmäkokojen suurentuessa tulee myös kaupungin budjetin kehittyä sitä vastaavaksi – koulutus kuitenkin on yksi tärkeimmistä verovaroilla kustannettavista sivistysvaltion instituutioista. Toivon myös, että koulutuksen kehittämisestä herätetään kuitenkin keskustelua, sillä myös koululaitoksen tulee vastata jatkuvasti muuttuviin yhteiskunnan tarpeisiin.

Petri Vilén

Kaurialan lukio

Hattula

Päivän lehti

17.1.2020